Лекции по Медицина

7. Адаптационен синдром

 в ранния неонатален период у новороденото се наблюдават редца прояви на адаптация към екстраутеринните условия на живот, бързопреходен характер, ненарушено общо състояние на новороденото, липса на необходимост от лечение

1. ФИЗИОЛОГИЧНИ АДАПТАЦИОННИ ПРОЯВИ
Vernix caseosa
Erythema neonatorum
Erythema toxicum neonatorum
Icterus physiologicus neonatorum
Scleroedema neonatorum
Comedones neonatorum (millia)
Физиологично спадане на тегло
Febris transitoria
Полова (хормонална) криза (Mastopathia neonatorum)

• Vernix caseosa - започва още от 5 лунарен месец; епидермални клетки и мазнини
предпазва от мацерация и улеснява раждането; след раждането – най- често по гърба и гънките; недоносените са почти изцяло покрити; при преносените липсва
• Erythema neonatorum - зачервяване на кожата в първите 2-3 дни, последвано от дребно ламелозно залющване
• Erythema toxicum neonatorum
• Scleroedema neonatorum
Scleroedema neonatorum – склонност към задържане на течности с появата на отоци по крайниците, седалището и супрапубично; подчертано при недоносени и незрели деца
Sclerema neonatorum – гнерализирани твърди отоци по цялото тяло, детето е хипотермично и изглежда като “сковано”
• Comedones neonatorum
Milia, Miliaria crytallina, Acne neonatorum
• Полова (хормонална) криза (Mastopathia neonatorum)
vulvovaginitis desquamativa
pseudomenstruatio
hydrocele
• Физиологично спадане на тегло
• Febris transitoria
• Пикочно-киселинен инфаркт на бъбрека
• Icterus physiologicus neonatorum - дължи се на разрушаване на феталните еритроцити и граничената способност за конюгиране на освободения билирубин от черния дроб (преходен дфицит на ензима глюкоронилтрансфераза)
Клинична картина:
- появява се след първото денонощие
- запазено общо състояние
- без промяна на урина и изпражнения
- без анемия и хепатоспленомегалия
- не се провежда лечение

• Монголоидни петна