Лекции по Медицина

5. Акушерска анамнеза. Определяне срока на бременността и термина

Задачи на акушерското изследване
Има ли бременност?
В какъв срок е бременността?
Как протича тя?
нормално?
с усложнения? – у майката, у плода или и двете
Каква е вероятната дата на раждане ? (термина)
Каква е прогнозата? – за майката, за плода и за бебето

Признаци на бременността
Съмнителни-наблюдават се и у небременни жени
гадене, повръщане
раздразнителност, неспокойствие
amenorrhoеa
промени във вкуса – глад за определен вид храни
Вероятни - винаги ги има при бременни, но може да се наблюдават и при други физиологични / патологични състояния
пигментации – linea fusca, chloasma gravidarum
промени в гениталиите – сочност, ливидност, увеличена матка
Сигурни- специфични за бременността
? ЧХГ (ОТНОСИТЕЛЕН – може да се наблюдава и при трофобластна болест)
движения на плода (ОТНОСИТЕЛЕН – може да се наблюдава и у жени със силно желание за забременяване – перисталтика)
сърдечна дейност

Акушерски преглед
първа половина на бременността- 1х месечно, втора половина- 2х месечно

Обща анамнеза
Паспортна част – Възраст !!! – Подсказва рискове
Вредни навици – NB!
Професия – Вредности !!! Евентуално трудоустрояване
Йонизираща радиация
вибрации
работа в много топли / студени помещения
напрегната умствена работа
тежък физически труд
Фамилна анамнеза
ЗД
Сърдечни З
Психични З
раждане на дете с малформации / хромозомни аномалии у роднини по 1-ва и 2-ра линия
данни за генетични аномалии
Минали З. - Значение за протичането и прогнозата
Рахит – деформация на таза
ревматизъм – сърдечен порок
TBC- увредена белодробна ф-я
Травми- на таза, на ЦНС
Стерилитет- колко време и у кого е причината?
Прекарани в миналото операции
Изследва се функционалното състояние на съотв. орган
Гинекологични операции- NB!!!!
Прекарани в миналото ИЗ / скорошен контакт с инфекциозно болен ~ Рубеола

Акушерска анамнеза
особености на МЦ
menarche
интервал, ритъм, качество, количество
dysmenorrhoe
Късно менархе , болезнена, оскъдна менструация ,
насочват към хипоплазия на матката и овариална хипофункция , което е опасно – бременността е рискова – Аборт / Преждевременно раждане

Данни за настоящата и предходни бременности
дали е I – para или M – para
интервал м/у предишното и настоящето раждане
ако предишното раждане е протекло без усложнения, то твърде вероятно и това да е без такива (не е задължително)
при многораждали – предпоставка за усложнения по време на бременността и раждането
(цервикална недостатъчност, аномалии в положението на плацентата)
данни за оперативни вмешателства по време на предишна бременност / раждане ( утежнява прогнозата)
SC
Форцепс / Вакуум екстрактор
Мануална екстракция на плацентата,
Инструментална ревизия на матката
секлаж поради цервикална недостатъчност
Състояние на новороденото при предходно раждане
Apgar score
родова травма
малформативен плод
Случаи на многоплодна бременност в семейството / IVF

Определяне срока на бременността и термина
по дата на последната редовна менструация
евентуално датата на оплодителния коитус
метод на Negele = първи ден от ПРМ – 3 месеца + 7 дни = термина

(Корекция – при МЦ различен от 28 дни)

по датата на първото усещане движението на плода
I – para- 20 г.с. + 20 (22) г.с до общо 40 г.с.

M – para- 18 г.с.