Лекции по Медицина

15. Алергия

Алергия-повишена патологична чувствителност на организма към антигени след предшестващ контакт с тях.Наричат се алергени.В зависимост от времето което минава от постъпването на алергена до клиничната изява ги делим на 2 вида:
1.Алергии от бърз тип-медитират се от антитела
2.Алергии от забавен тип-медиират се от t лимфоцити.
Алергиите от бърз тип се делят на 3 вида:
1-анафилаксия- дължи се на образуването на IgE антитела които се фиксират в/у мастоцитите, при повторно проникване на алергена мастоцитите се дегранолират и се изливат биологичноактивни медиатори, които причиняват оток, зачервяване , подуване и болка на мястото на въвеждане.
Анафилактичните реакции биват:
-локални-когато дегранолацията е в кожа или лигавици хрема, хранителна алергия , конюктивит.
-системна анифилактична реакция-антифилактичен шок и води до смърт.
Отчита се на 20 минута и на 1 час като се измервазачервяването при пробата
-Цитотоксична свръх чувствителност-напр. При хемодиализа при преминаване на несъвместима кръв
3 тип-свръх чувствителност предизвикана при увреждания при отлагане на имунни комплекси
-Свръх чувствителност от забавен тип-осъществява се от t лимфоцитите , отговорът е забавен и продължава с дни.При кожна проба за свръхчувствителност от забавен тип се отчита от 48 до 72 час и е типично образуването на инфилтрат- контактна алергия е проба за свръхчувствителност от забавен тип.