Лекции по Медицина

30. Вродени аномалии на горния крайник: висока разположена лопатка, полидактилия и синдактилии

Причините за тези аномалии могат да бъдат: наследствени ; влияние на външни агенти по време на бременността от 5-тата седмица до края на 3 месец(инфекциозни болести-рубиола, скарлатина, майки с ендокринни заболявания- диабет; приемане на лекарства.
1. Виско разположение на лопатката(scapula alta) – има козметично значение. Нормално в ембрионалното разположение в около 5-тата седмица лопатката е разположена в областта между 3-я и 7-я шиен прешлен, след което се спуска надолу и в края на 5-я месец заема нормално място между 3 и 7-я гръден прешлен. Това спускане може да бъде прекъснато на различно ниво по различни причини.
Клинична картина: хипопластична , свързана често с prozessus spinosus на гр. стълб; при по-тежки форми е извита. Обикновенно няма сериозни функционални смущения. Биват 4 групи: при първа и втора група този дефект не си личи, когато болният е облечен; при 3 група рамото е по- високо и си личи; а при 4 група лопатките са направо в областта на шията.

Лечение: оперативно между 3-4 год. възраст. Правят се 2 операции:
- смъкване и пришиване към гръдния кош и гръбн.стълб;
- премахване на супраспиналната част на скапулата;


2. Полидактилия- среща се обикновенно на 3 до 8 деца от 10 000 раждания. При чернокожите се среща по-често. Има генетичен момент. Полидактилията представлява раждане на дете с по вече пръсти, които могат да бъдат с месет израстък до напълно нормално развит допълнителен пръст. Дължи се на свръхсегментация на първичната мезенхимна плочка.
Лечение: месестите се оперират по-често, когато допълнителния пръст е развит със собствени фаланги, нерви, артерии решението кои от пръстите да се отреже е сложно. Не винаги се избира допълнителния пръст, затова се изчаква възрастта между 3 и 4 год.възраст.


3. Синдактилия- срастнали пръсти. Често срещано заболяване 2,3 случая на 1000. Обикн.срастват 2и 3 пръст и 4 5-и пръст. Дължи се на прекъсване на надлъжния сегмент на първичната мезенхимна плочка. Биват 2 вида:
- Мекотъканни- между 2-я пръст има широка кожна гънка;
- Плътни- 2-та пръстта са слепени един до друг;
Мембранозните се оперират между 3-5 години., защото се изчаква развитието на пръстите.
Плътните се оперират по-рано, защото може да настапи изкривяване на съседните пръсти.
При синдактилията важат следните хирург.права:
- Винаги се оперира само от едната страна;междупръстната гънка трябва да бъде покрита с пълноценна кожа; правят се зигзагообразни разрези;