Лекции по Медицина

9. Антибиограма

АНТИБИОГРАМА - метод за определяне чувствителноста на МО към антимикробни средства.Най често се прилага дифузионно дисковия метод.Той е подходящ само за бързорастящи при аеробни условия бактерии.

Принципа на метода се състои в дифузия на антибиотика от един център в Агара/ антибиотичен диск /, при което се получава градиентна концентрация около този център.

В резултат на което се получава зона на подтискане която се измерва и по таблица се определя дали м.о. е чувствителен S резистентен R