Лекции по Медицина

10. Аортна инсуфициенция

Ехокардиография.
Може да се покаже регургитиращият поток и да се степенува тежестта на регургитацията чрез Доплер методи.