Лекции по Медицина

9. Аортна стеноза

Ехокардиография.
1. Задебеляване на аортните клапи
2. Стесняване на отвора под 1 см2 (говори за тежка стеноза)

Рентгенография.
1. Клапен калцификат.
2. Постстенотична дилатация на aorta ascendens.
3. Късни белези са (говорят за лявокамерна недостатъчност):
a) Разширение на лява камера.
b) Повишено пулмонално венозно налягане.