Лекции по Медицина

26. Артерии - видове и строеж

Артириите кръвоснабдяват стените на тялото и се наричат – пристенни, а тези които кръвоснабдяват вътрешните органи – весцерални. Артериите биват извънорганни и вътреорганни. Вътреорганните снабдяват с кръв основните структурни редици – дялове, сегменти и делчета на съответните органи. Много от артериите носят названието на органа който кръвоснабдяват (слезкова артерия, бъбречна артерия и др.). Други от артериите са получили названието си във връзка с нивото от който започват – от по-голям съд (горна и долна безинтерални артерии). Накои от названията на артериите са идентични с костта, край която вървят (лъчева, лакътна). Имената на артериите могат да произлизат и от направлението което те заемат (медиална и др.), а също и в зависимост от дълбочината им на разположение (повърхностна, дълбока). По пътя си към органа, артериите се разклоняват на по-малки клонове. Стената на артерията е изградена от 3 обвивки: вътрешна (intima), средна (media) и външна (adventicia). Вътрешната обвивка е изградена от ендотел (плоска епителна тъкан), лежащ върху основната мембрана и от подендотерен слой. Интимата се отделя от средната обвивка посредством вътрешна еластична мембрана. Средната обвивка – медиата е изградена от гладка мускулна тъкан с кръгов въртеж на клетките и от еластични и колагенни влакна. От външната обвивка, медиата се отделя посредством външна еластична мембрана. Адвентицията е изградена от хлабава съединителна тъкан. В нея се разполагат съдовете на съда и нерви. По отношение на размера си артериалните съдове са големи, средни и малки. Големите съдове са артерии от еластечен вид, тъй като в средната им обвивка доминират еластичните им влакна над гладката им еластична тъкан. Такъв тип артерии са аортата и белодробния ствол. Част от артериите от среден размер и всички артерии от малък размер са артерии от мускулен тип. При тях в средната им обвивка доминира гладко – мускулната тъкан над еластичните влакна. Съществуват и смесен тип артерии – елестично – мускулни.

Артерии на долния крайник

Бедрената артерия е най-големия кръвоносен съд на долния крайник. Представлява продължение на външната хълбучна артерия. По своя път отделя повърхностни и дълги клонове, кръвоснабдява кожата и мускулите н абедрата, а от части и тазобедрената става. Най-голям нейн клон е дълбоката бедрена артерия. Продължението на бедрената артерия е задколянната артерия, която се разполага в дълбочина в пространството зад колянната става. Та дава няколко странични клона за съедни мескули и колянната става. Надолу разделяйки се формира двата си крайни клона: предна и задна голямопищялни артерии. Предната голямо пищялна артерия пробива междукостната мембрана, върви по предната страна на подбедрицата и продължава по горната повърхност на ходилото. Предната голямо пищялна артерия кръвоснабдява мускулите от предната страна на подбедрицата