Лекции по Медицина

7. Астма

Астма хронично заболяване на въздушните пътища,свързано с възпалителни промени при които основна роля играят мастоцитите и еуфилите. Приема се че в детската възраст астмата е алергична от физични усилия-при влага,мъгла,от полени.Има оток на лигавицата,секреция,бронхеоспазъм. Кл.картина-протича на тласъци,диспнея,периоди на свирене на гърдите,кашлица,оплашен блед вид. Дели се на степени по тежест:-4-5пристъпа на месец. Лечение:-по време на пристъп се дават бета две антагонисти(салбутамол),ксантинови производни(нофилин),антропинови производни. При тежки пристъпи-кортикостероиди. Междупристъпно лечение-препарати отслабващи пристъпа(монтелукас).