Лекции по Медицина

10. Атериална хипертония

Атериална хипертония – Повишаване на артериалното налягане. Диастолно над 90 и систолно над 140 в продължение на 2 и повече месеца. Може да бъде първична(когато няма друго обяснение за повишеното кръвно налягане) или вторична(резултат на друго заболяване, което предизвиква повишаване на кръвното налягане), доброкачествена или злокачествена( с кръвоизлив п окото неподдаване на лечение). Етиология – може да възникне при злоупотрба с готварска сол,наследствена обремененост, наднормено тегло, психическо напрежение, намалена физическа активност, възраст. Патогенеза- ЦНС- центровете в нея които участват в определяне на налягането неврозират и налягането се повишава.Симпатиков дял – съдовия спазъм в артриолите и венулите повишава периферното съдово съпротивление и се развива артериална хипертония.Натрий солева чувствителност.Система ренин-ангиотензин- алдестерон.- в бъбреците се синтезира ренин, а в черния дроб ренинов субстрат.Ренина отцепва от рениновия субстрат един пептид, който се нарича ангиотензин.При преминаване през черния дроб ангиотензина се превръща в ангиотензин 2 , който има мощен съдосвиващ ефект и действа директно върху гладката мускулатура на съдовете.Алдестерона се отделя от бъбречната кора, той активира обратно всмукване на натриеви йони в бъбрека( задръжка на натрии което води до задръжка на вода), неговата секрециа се стимулира от ангиотензин. 1 степен – арт. Налягане е повишено, но липсват промени в прицелните органи( бъбреци мозък,сърце) Увреждат се съдовете на органите. 2 степен – повишено а.н. левокамерна атрофия.Начални промени в съдовете на ретината.3 степен – повишено а.н. тежко увреждане на прицелните органи. Клинична картина- при лека АХ може да липсват оплаквания. С напредване болните сиобщават за главоболие, световъртеж, шум в ушите, сърцебиене. При трета степен сърдечна недостатъчност, ортопнея, нощен задух, стенокардия, намален физически капацитет, инфаркт, мозъчен инсулт. Лечение- хранителен режим, без сол, намалени калории при наднормено тегло, повишена физическа активност без цигари. Медикаментозно диуретици, бетаблокери, АЦЕ инхибатори и др.