Лекции по Медицина

24. Бъбречна травма

Бъбрекът и слезката са най – често ранимите коремни органи. Симптомите са болка и хематурия. Венозната урография е първото изследване, което се последва от КТ. Тези два метода най – често се използват за доказване наличие или липса на перфузия на наранения бъбрек. Трябва да се уверим дали бъбрека е здрав: определя се степен на засягане на паренхима, засягане на други органи, доказване на аномалии ако има такива.

Обзорна рентгеногрфия.
Можем да установим промяна в местоположението, счупени ребра или прешлени. Минимални наранявания (контузии, малки хематоми) водят до набъбване на паренхима, който притиска чашките. Ако бъбречното вещество е разкъсано реналните очертания са неясни, а при урография, чашките могат да бъдат отделени на местата на разкъсването. Може да има масивни кръвни колекции, както и екстравазат на контраста. Разкъсването на бъбрека, както и реналният инфаркт изискват нефректомия. Предоперативно може да се направи артериография за оценка на паренхима и кръвоносните съдове.