Лекции по Медицина

8. Белодробен тромбемболизъм

Белодробен тромбемболизъм - Това е запушване на клон или клонове на белодробните артерии от кръвен съсирекНай – често белодробен тромбемболизъм се наблюдава в следоперативния период. Висока честота се отчита в ортопедичните операции при ампутации, фрактури, намеси в областта на тазобедрената става, както и при урологични (простатектомия), гинекологични операции, след раждане и аборт, в коремната хирургия, с по-ниска честота в гръдната.Други рискови факториса затлъстяването, тютюнопушене, употреба на контрацептиви, масивна диуретична терапия, цитостатично лечение, застой при продължително пътуване, изгаряния, отравяния и др..Етиология: От повишена съсирваемост на кръвта, увреждане интимата на съда и забяване на кръвотока. Патогенеза: Може да се касае за единична емболия или множествена. Последиците за б.дроб-зависи от броя на емболите и от големината на клоновете на белодр.артерии, които са запушени. При запушване на големия ствол настъпва повишаване на налягането на белодр.артерия, което обременява д.камера на сърцето, т.к. тя трябва да изтласка кръвта, преодолявайки налягането. В друг случай може да настъпи белодробен инфаркт. Той се изразява с хеморагична некроза на част от белодробната тъкан. Тъканта е червена, защото от околните съдове преминават еритроцити, алвеолите се покриват с кървава течност, която изгонва въздуха. При благоприятно развитие на инфаркта тази кървава течност се резорбира, тромба да се реканализира и да настъпи оздравяване. А може да се получи нагнояване или да развие пневмония. При запушване на над 50% от белодробното кръвообръщение настъпва остра деснокамерна сърдечна недостатъчност. Кл.картина: Клиничната картина при белодробен тромбемболизъм варира от внезапна смърт поради хемодинамичен колапс до постепенно прогресиращ задух. а) Остро белодробно сърце-тежко състояние с задух, болка и тежест в гърдите, гадене повръщане, ряско спадане на кръвното налягане, шоково с-е, тахикардия, ускорено дишане. При застой на кръвта в г.и долна куха вена-подути шийни вени, увеличен ч.дроб. б) Картина на белодр.инфаркт- задух, болка в гърдите, артериална хипотония, тахикардия, кашлица с кървави храчки, когато се засегне плеврата бодежи в гр.кош, усилващ се при кашляне и дишане. в) Периферна микроемболия-оплакват се от внезапно прилошаване, нервни, сърцебиене, изпотяване, тежест в гърдите, задух, спада RR. Диагностициране- Кръвно-газовият анализ сочи хипоксемия, хипокапния, респираторна алкалоза. При масивна тромбемболия се наблюдава метаболитна ацидоза. Електрокардиографски най-често се наблюдава тахикардия с неспецифични промени в ST сегмента. Лечение: Хоспитализация, кислородна вентилация, медикаменти успокояващи НС, Хепарин, бронхо и вазодилататори- Novphilin, кардиотоници. Лечението при масивния и субмасивния тромбемболизъм се провежда с фибринолитици или оперативно – чрез емболектомия. При последната директно се отстранява ембола от белодробните съдове в условията на екстракорпорално кръвообръщение.