Лекции по Медицина

26. Биотероризъм. Огнище на биологично заразяване

Биологично оръжие - едно от съвременните средства за масово поразяване. Като биологично оръжие се използват различни патогенни микроорганизми, домашни животни и селскостопански култури.
В класификацията на биологичното оръжие се включват три основни групи:
• хомопатогенни причинители;
• зоопатогенни причинители;
• фитопатогенни причинители.
Изисквания, на които трябва да отговарят инфекциозните причинители, прилагани като биологично оръжие:
• ниска заразяваща доза;
• висок патогенен ефект;
• устойчивост спрямо външната среда;
• разнообразни и лесни пътища на разпространение и заразяване;
• липса на средства за защита, профилактика и лечение;
• трудна и продължителна индикация;
• бързо и евтино производство.
НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ:
• биологична диверсия – извършва се заразяване на водоизточници, предприятия на хранителната, фармацевтичната и козметичната промишлености;
• аерозолен метод – извършва се заразяване на въздуха чрез създаване на аерозоли от патогенни микроорганизми или токсини;
o огнище на биологично заразяване – това е територията, подложена на непосредствено въздействие с биологични агенти, които представляват източник на разпространение на инфекциозни заболявания.
Методи и средства за защита от биологично оръжие:
• колективни средства за защита – специални противовъздушни херметизирани скривалища;
• лични средства за защита – противогаз, респиратор, памучно-марлена маска, защитни очила, защитно облекло;
• профилактични имунизации
• екстрена профилактика
• защита на питейната вода
• защита на хранителните продукти
• лична хигиена
• дезинфекция
• дезинсекция
• дератизация