Лекции по Медицина

4. Болести на новороденото

1.родови травми-разделят се на:
-биохимични(нямат анатомични травми,дължат се на хипоксия,липса на кислород) и механични травми.
*рискове от страна на майката-тесен таз, възраст под 18 и над 40год. има голям риск,липса на несъответствие между таза на майката и главата на детето,еклампсия. Контракция.
*рискове от страна на плода-недоносени деца,деца с високо тегло, патология на пъпната връв,неправилно предлежание, диспорпорция(размерите на таза на майката и размерите на бебето нямат съответствие).Асистирано раждане-форцепс,вакум.
*биохимични травми-асфиксия в резултат на която се развива хипоксично исхемична енцефалопатия(ХИЕ).
*механични травми-кожни(петехии,мацерации). Костни-черепни фрактури,фрактура на клавикулата,хумерус.Мускули-травми на стерноклейдомаскуидеус(скъсване на влакна)опипва се подутина и се лекува. При късна диагноза се оформя съед.тъкан и се получава крива шия. Травми на периферните нерви-раменен сплит. Може да има горна парализа,долен тип парализа(на Дюшен). Пареза на лицев нерв-при използване на форцепс. Мозъчни кръвоизливи-перивентрикуларни при доносени деца и вентрикуларни при недоносени.
Жъртеници
-жълтеница от майчина храна-три бетапрегманкардиол-при ненамаляла жълтеница след3-4ден.Лечение-изцеждане и подваряване на водна баня млякото,използване на индуктор който помага на новороденото да разгради хиелина. Фенобарбитол-0,5гр/кг. Жълтеницата става видима при над 85ммол/л-билиробин. Директен и индиректен тип жълтеница.
*жълтеница от индиректен тип-хемолитична генетична болест на новороденото-при rh несъвместимост на майката и детето. При последните седмици на болестта. Форми 3:
-анемия-неунаториум.
-хемолитична болест на новороденото-анемия+видима жълтеница.Отлагане на билиробина в мозъка,води до неврологични усложнения.
-хидрос фетос универсали-следене на нивото на билиробина и стойностите на скоростта с която се покачват. Съотношение на директен и индиректен.Детето се хидратира изкуствено.Облъчва се със синя светлина.При нарастване за час се прави обменно кръвопреливане.
-директен тип жълтеница-при атрезия на жлъчните пътища,може да е на интра и на екстрахепатарните пътища.Жълтеницата се засилва,бебето отказва да суче и става сънливо. Жлъчката не може да се излее в панкреаса-има бели изпажнения и тъмна урина. Важна е ранната диагностика и изпращане за лечение. Ако е на екстрахепатарните пътища се изрязва,но ако е на интрахепатарните пътища детето е с тежко обменно заболяване и се стига до трансплантация.
*родови травми-……….-кръвоизлив в меките тъкани от притискане по време на раждането.
-кефалхематом-отока е само на една кост.
-хиелинномембранна болест-сърфектанта се формира след 30дни по време на бременността, който помага за дишането,при липса на сърфектант се получава ефелектази. Рискови групи са майките диабетички-при тях при раждането се инсуфлира(впръсква) липсващия сърфектант При вдишване се изпълват белите дробове,но при издишване се слепват.
-Бронхопулмонална дисплазия-при недоносени деца-тегло под2000гр.Незрялост в бронхопулмоналната с-ма-има тежка дихат.недостатъчност-синдром включващ-тахипнея(често дишане,задъхване)включват се допълнителни мускулни групи-диспнея(юголарен тираж,епигастрален тираж и тотален тираж),цианоза.
Инфекции на новороденото
-майчинонатални инфекции-антенатални и интранатални
-постнатални-неонатален сепсис-прави се бактериологично изследване на кръв,ликвор,урина, снимка на бял дроб,ПКК и фибриноген. Лечение при неонатален сепсис-АБ.
-вътреутробни инфекции-токсоплазмоза,рубеола,херпес симплекс,хепатит,варицела зостер,спин.
Неонатален менингит-възпаление на обвивките на мозъка,причинява се от гр-м.о.Обща симптоматика на инфекциите,отказ от храна,повръщане,апнея,гърчове,бомбирана фонтанела,вратна регидност.Лечение-ампицилин.
Пневмонии на новороденото-тежка дихателна недостатъчност,хрипове.Лечение-АБ,муколитици.
При недоносени-некротизиращ ентероколит-симптоми свързани с инфекцията-вълнирана коремна стена,оток,повръщане на жлъчка,кървава диария.Диагноза-ехо на коремни органи. Лечение-тотално парентерално хранене,оперативно лечение,следене на КАС.