Лекции по Медицина

18.19. Болести на централната нервна система, гърчове

Гърч-пристъпи с единствен или водещ симптом.Могат да са епилептични или симптоматични-3-5%,наи честа причина са метаболитните заболявания.
Фебрилни гърчове-възбуждащите процеси са във висока степен.При деца до две години,много рядко над 4г.,и не се срещат над 6г.,при Т над 38,5-39С. Не продължават дълго време. Лечение-вземат се мерки за намаляване на Т,прави се ЕЕГ след първия гърч.При деца с вече прекаран гърч при повишаване на Т над 37,5С се дават антипиретици,на ингвиналната гънка се поставя лед или пакет с гел.Ако има апликатори се дават при повишение на Т,дава се антипиретик-ибупрафен,студени компреси на челото(не се слага оцет във водата).Гърчовете магат да са хипокалциемични.
Епилептични гърчове-хронично полиетиологично заболяване на мозъка.Протича с многократни повтарящи се епилептични гърчове. Причини(етиология)-малформация на мозъка,перинатални постнатални увреждания,на травми,интоксикация,вродени метаболитни заболявания,факуматози,мозъчни тумори,но много често не се знае причината.
Класификация на гърчовете:
1Парциални(огнищни)
А)прости гърчове-без загуба на съзнание
-двигателни-джаксанов тип,клонични,тонични
-сетивни-соматосензорни-зрителни и слухови симптоми
-вегетативни-абдоминална епилепсия,болка в корема и силно изпотяване.
-психотични
Б)компрексни гърчове-има загуба на съзнание
В)парциални гърчове-с вторична генерализация,първо едната половина и после другата.
2Генерализирани пристъпи
А)конвулсивни-клонични,тонични и клоничнотонични(грантмал-появява се пяна на устата)
Б)неконвулсивни- абсансни(отсъстващ)загуба на съзнание в будно състояние.
Синдром на луест-х-на форма на епилепсия на ранната детска възраст,нелечима.Има трайно мозъчно увреждане,в резултат на перинатални увреждания.Симптоми-специфични краткотрайни гърчове-блиц ник саалам крамп(детето сключва ръце пред тялото и се покланя).Клиника-при ЕКГ има високи бързи вълни,с последващи бавни нар.се хипсаритмия(характерен белег).Не се повлиява от антиконвулсанти.Синдром на луест-има триада-инфантилни спазми,хипсаритмия,тежко нервно психическо изоставяне.След пет год.възраст се придобива синдрома на Ленокс Гасто.
Ленокс Гасто-има триада-разнообразни пристъпи,ЕЕГ(има остриета с последваща бавна вълна), специфично изоставяне в умственото развитие.
Епилептичен статус-пристъп повече от 30мин.със загуба на съзнанието.При деца под 4год.-смъртност-4-5%.Лечение-много бързо в най близкото ОИЛ,усигуряване на проходими дихателни пътища,0,5мг/кг венозно диазепам,осигурява се ефективно дишане-кислород,фенобарбитал.При неовладяване на гърча се прави тиопенталова кома,като болния е интубиран предварително.
Детска церебрална парализа-хронично непрогресиращо двигателно нарушение.Може да е пареза или парализа,засяга крайниците.Двигателното увреждане е спастично ,при 10-15% не засяга умственото развитие.
Хипотонична ф-ма-под 10% от случаите.При умствено изоставане-ноотропил,важно е диагнозата да се постави през първите 6м след раждането.Прави се ежедневна рехабилитация,майката се обучава.Може да се стигне до степен детето да се обслужва само,да се вгради социално.