Лекции по Медицина

19. Бронхи

Главните бронхи започват от бифуркацията и се простират до хилума (вратата на съответния бял дроб). Десния главен бронх е с дължина ~3 см и с по-широк лумен отколкото левия. За това при попадане на чуждо тяло в долните дихателни пътища се намира в десния главен бронх. Левия главен бронх 4 – 5 см, разположен е под ъгъл спрямо трахеята и е по-голям спрямо десния. В хилома на всеки бял дроб, главните бронхи се разклоняват на бронхи с по-малък калибър – дялови бронхи. В десния бял дроб те са 3 – горен, среден и долен, а в левия 2 – горен и долен. Броят на тези бронхи съответства на дяловете на съответния бял дроб. Дяловите бронхи се разполагат на сегментни бронхи.
Горният десен дялов бронх клонира на 3 сигментни бронха – среден, десен и на два, а долния десен на 5. Левия дялов бронх се разклонява на 5 сигментни бронха. След около 9 – 10 деления на сигментните бронхи се получават т.нар. бронхиални клонове. Те навлизат в съответното делче на белия дроб, като лумена им е около 1мм, а в стената си не притежават хрущялни елементи. По БНА тези клонове се наричет делчеви бронхи.

Бели дробове (Pulmones)

Белите дробове са два – десен (Pulmo dexter) и ляв (Pulmo sinister). Всеки от тях има форма на половин конус надлъжно разрязан със заоблен връх. Основата на белите дробове лежи върху диафрагмата, а върхът му се издава 2 см над ключицата. На всеки бял дроб се различават няколко повърхности. Най-голяма по територия е ребрената повърхност. Тя е околовръстна и ориентирана към ребрата и междуребрените мускули. Диафрагмената равнина е тази, която е насочена към диафрагмата. Третата е медиална, насочена към срещулежащия бял дроб. Всеки бял дроб притежава междудялови повърхности. По медиалната повърхност се различават 2 части: гръбначна и средостенна, по нея се разполага вратата на белия дроб, през която в органа навлизат белодробни артерии, главните бронхи и нерви, а излизат белодробни нерви и лимфни съдове. Диафрагмената и ребрената повърхност се срещат в дъговиден долен ръб, а ребрените и медиалните в преден ръб. При левия бял дроб в долния участък на предния ляв дроб се намира сърцето. Посредством цепнатини, двата бели дроба се разделят на дялове. Левия бял дроб се разделя на горен и долен дял, а десния посредством още една хоризонтална цепнатина – на 3 дяла – горен, среден и долен. Във всеки от дяловете на двата бели дроба се разполагат толкова сегмента, колкото е броя на сегментните бронхи. Делчевият бронх навлиза в делчето и се дели на 18 – 20 крайни бронхиоли. В двата БД те са ~20 хил. Всяка крайна бронхиола се дели на две (дихотомично) на дихателните бронхиоли, които се наричат така, защото съдържат в стената си алвеоли, позволяващи обмяната на газове. Дихателните бронхиоли се разделят на алвеоларни ходове, а те завършват на алвеоларни торбички. Стените им са изградени от белодробни алвеоли.

Средостение (Mediastinum)

Като средостение се означава пространството между двата бели дроба. То се дели на горно и долно, от мисленна равнина, която отпред минава между дръжката и тялото на гръдната кост, а назад се намира на нивото на междупрешления диск между 4 и 5 гръден прешлен. Долното средостение се дели на долно, предно и задно.