Лекции по Медицина

17. Черен дроб (Hepar)

Черен дроб (Hepar)

Той е най-голямата жлеза. Тежи около 1 500 гр. Участва в процесите на храносмилане, кръвообразуване и обмяна на веществата. Разполага се с по-голямата си част в дясната подребрена област. А с по-малката – в надчревната област. Формата му е неправилна. Цветът – червено-кафяв, консистенцията – мека. В черния дроб се различават 2 повърхности – горна (диафрагмена) и долна – органна, ориентирана надолу и назад към коремните органи. Двете повърхности се събират напред и надолу в преден ръб. Диафрагмената повърхност има 4 части: горна (по която има отпечатък от сърцето), предна, дясна и задна. По задната част срединно се намира цепнатината за венозната връзка, а в дясно от нея браздата за долната куха вена. По везцералната повърхност са на лице две подобни вдавания: в срединното се намира изрезката за облата връзка, която представлява остатък от пъпната вена. В дясно от изрезката се разполага ямата за жлъчния мехур. Назад описаните 2 структури се съединяват помежду си посредством бразда – вратата на черния дроб (porta hepatis). През нея навлизат (вратна вена) (vena portae), собствената чернодробна артерия и нерви, а излизат общия чернодробен проток и лимфни възлове. По весцералната (долна) повърхност се намират отпечатъци от разположените в коремната кухина органи: от хранопровода, стомаха, 12, ободното черво, бъбрека и от надбъбрека. По диафрагмената повърхност се намира сърповидната повърхност. Тя маркира границата между двата дяла на черния дроб, по-голям десен и по-малък ляв. Отвън черният дроб е обвит със сероза, с изключение на едно малко поле по задната част на диафрагмената повърхност (area nuda). Под серозата се разполага собствената обвивка на черния дроб (влакнеста обвивка – глисонова капсула). Тя навлиза в органа и съпровожда кръвоносните функции. Основна структурна и функционална единица е чернодробното делче. То извършва обменните функции на черния дроб. Жлъчката от всеки дял на черния дроб се събира от ляв и десен жлъчен проток. Във вратата на чернния дроб сливайки се те формират общия жлъчен проход (ductus heputicus sinister). Чернодробното делче има форма на призма – напречния й размер е от 1- 2,5 мм. Общият брой на делчетата в черния дроб е около 500 000.

Жлъчен мехур (vesica fellea)

Жлъчния мехур лежи в ямата за жлъчния мехур по весцералната половина на черния дроб. Вместимостта му е 30 – 50 куб. см. Дължината му е от 8 – 12 см, а напречния размер 4 – 5 см. Дъното на жлъчния мехур се издава под долния ръб на черния дроб. Ориентирано е напред и опира в предната коремна стена. Назад продължава във стеснение – шийка, от която започва жлъчния проток (ductus cysticus). Външната обвивка на жлъчния мехур е покрита със сероза по весцибуларната страна и адвентиция в останалите участъци. Мускулната съединителна тъкан е представена от кръгови гладко – мускулни влакна. Вътрешната страна образува множество гънки. А в жлъчния проток се издава спирално извита гънка.

Задстомашна жлеза (Pancreas)

Панкреаса лежи по задната коремна стена. Има дължина 14 – 18 см и тежи ~80 гр. Описват се глава, тяло и опашка. Главата е обхваната от 12 и се разполага на нивото на 1 – 3 поясен прешлен. Тялото което лежи малко по-високо се описват 3 повърхности: предна (допира се със стомаха), долна (допир с извивките на тънкото черво) и задна (залягаща върху задната коремна стена). Повърхностите се ограничават от 3 ръба – горен (върви слезковата артерия), преден и долен. Опашката се разполага най-високо от други части и достига до вратата на слезката.
Панкреаса е покрит от тънка капсула под която прозира зърнестия строеж на жлезата. Тя е с двойна функция ендо- и екзокринна. Екзокринната част е представена от делчета.. В тях произведения панкреатичен сок, който посредством изводни каналчета се довежда до вървящия надлъжно пред жлезата проток на панкреаса. В областта на главата се разполага добавъчния проток на панкреаса или на жлезата. Ендокринната част е представена от т. нар. Лангерхансови острови. В тях се произвеждат хорманите инсулин и глюкагон, които регулират въглехидратната обмяна.