Лекции по Медицина

14. Разстройства на дъвкане, гълтане и говор

Едновременното засягане на булбарната група ЧМН (IX, X, XI) или техните ядра предизвиква булбарна парализа, аналогична на периферната вяла парализа. При двустранно увреждане на кортикобулбарния път се развива псевдобулбарна парализа, съотвествтаща на централната парализа.
1.Булбарна парализа – развива се при булбарна форма на полиомиелит, бяс, възпалителна демиелинизираща нервопатия, полиневрит, мозъчен инсулт в продълговатия мозък.
Едностранна булбарна парализа – нарушение на говор, гълтане и дъвкане. Лошо артикулиран носов говор. Парализа и намалена чувствителност на меко небце, език, гласни връзки от болната страна. Затруднено гълтане, изтичат течности през носа :-~|, попадат и в трахеята. При ядрена лезия на n.hypoglossus – потрепвания на езика. Увулата е отклонена към здравата страна. При синдром на югуларния отговор (при назофарингеалн тумор) – освен едностранна парализа, има и болка в и зад ухото и главоболие (дразнят се колончетата на IX, XI и менигеалния клон на X)
Двустранна булбарна парализа – при остро развитие е опасна за живота – дисфагия, дисфония и асфиксия. Налага спешна интубация.
2.Псевдобулбарна парализа – при енцефалопатия, енцефалити. КК е подобна, но по-лека от двустранната булбарна парализа – не е животозастрашаваща.