Лекции по Медицина

41. Дегенеративни ставни заболявания: деформираща артроза на ТБС

Дегенеративните ставни заболявания засягат всички стави и най-честата причина е механичното несъответствие, от неправилното натоварване на ставите и издръжливостта на хиелинния хрущял(най-често ставите на гръбначния стълб).

Коксартроза- 1% от възрастното население; 50-60% при жените на възраст от 50 нагоре.
Причини на развитие:
- вродени аномалии на ОДА- вродена луксация на ТБС, ставна дисплазия, протрузия на ацетабулума;
- други вродени аномалии на ТБС- коксавара, коксавалга;
- заболявания със съдов характер на ТБС-морбус пертес при децата, асептични некрози на ТБС;
- възпалителни заболявания- ревматоиден артрит;
- травма- тя е в 2 насоки- при фрактури и луксации на ТБС;
Всички тези представляват около 70-80% , останалите 20-30% не може да се определи причината за коксартроза. Тогава се говори за идиоапатична коксартроза(с неясен произход).
Патологоанатомия: процесът започва в горно външния квадрант на бедрената глава и ацетабулума. Забелязват се 2 зони:
- първата- пренатоварена зона. В тази зона с течение на времето хиалинния хрущял изчезва, отдолу остава субкортикална пластинка на бедрената глава. С течение на времето се получават микрофрактури, главата се сплесква, ставната междина изчезва и около бедрената глава и срещу нея около ацетабулума се появяват кисти. До нея се развива необременената зона- развиват се много остеофити.

Клиника: заболяването протича бавно и постепенно с години. Има редки фоми, които протичат от 1-3 год. Първия признак е болката- тя е отпред , пропагира по медиалната повърхност на бедрото до колянната става; това се дължи на дразненето на n.obturatorius и n. femoralis. Понякога е зад големия трохантер. Болката е само при ходене.
- контрактури в ТБС- външно ротаторни и флексионни; скъсяване на крайника; нарушаване на походката; никога не настъпва анкилоза. Диагнозата се поставя на рентген, параклиниката е нормална.
Коксартрозата се лекува оперативно.
Първо се правят профилактични операции, коита предпазват развитието на коксартрозата; остеотомиите на ТБС са медиализираща, вагилизираща,варолезираща.
Изкуствените стави се прилагат най-често от 60-65 год.възраст, но има изключение: ревматоидния артрит- приковава на легло в по-ранна възраст. Изкуствените стави се делят на 2 големи групи:
- със залепване с костен цимент;
- механични, които прорастват към ацетабулума и бедрената кост. Тяхната повърхност е обработена с микрошупли, така че позволява срастването на импланта с костта.