Лекции по Медицина

35. Детска церебрална парализа

Става дума за увреда на двигат. неврони в централната мозъчна кора поради перинатални проблеми, а именно някои вродени аномалии( 1,2% от населението)- трудно раждане, увиване на пъпна връв водещо до мозъчна исхемия.1/3 от всички тези деца са недоносени.След раждането причините магат да са травми, енцефалит и др.

Патоанатомия: при 50-60% от случайте има увреда на двигателни неврони от мозъчната кора, поради което изпада т.нар. задържаща ф-я на централната мозъчна кора и мускулите изпадат в хипертонус.
При втория вариант се увреждат субкортикалните ганглии на мозъка, което води до произволни неконтрилируеми движения на мускулите.

Клиника: обикновенно децата се раждат здрави, но правят впечатления някои забавени рефлекси, спазъм на аддукторите на бедрата; децата са по-малко подвижни и игриви.
При всички форми около 50-60% от случайте интелекта е запазен.

Налице са следните форми:
- Спастична форма- наличие на хипертонус, спастичност на мускулите; налице е феномена на опъване или „джобното ножче”. С течение на времето се развиват различни контрактури- флексионна на колянна става, аддукторна, еквинизъм на ходилата, вътрешно ротаторна на ръката, флексия в лакътя и др.
- Ригидна форма- при тях има хипертонус и в двете посоки. Тези пациенти обикновенно са сковани на легло.
- Артетоидна- когато мускулите произвеждат неконтрилируеми движения.
- Атаксична - болните губят равновесие.
- Смесена;
Като степен на увреда са лека, средна, тежка. Най-голям интерес представлява спастичната форма.

Лечението е комплексно. От оперативна гледна точка се правят операции, които да коригират и премахнат контрактурите като се прави десинервация, тендотомии (прерязване на сухожилия), мускулни транспозиции.