Лекции по Медицина

Детски болести

Лекции по Детски болести

1. Периоди на развитие на детето
2. Физическо развитие при децата
3. Хранене в кърмаческа възраст
4. Болести на новороденото
5. Болести на дихателната система. Бронхити
6. Пневмонии
7. Астма
10. Вродени сърдечни пороци. Сърдечна недостатъчност
11. Болести на опорно двигателния апарат и съединителната тъкан. Коагенози
12. Болести на храносмилателната система
13. Вродени аномалии
14. Остри и хронични диарии
16.17. Отделителна система, аномалии
18.19. Болести на централната нервна система, гърчове
22.23. Болести на ендокринната система, рахит
24. Болести на щитовидната жлеза
25. Захарен диабет
26. Физиология и патология на пубертета
27.28. Кръвотворна система
31. Отравяния

Лекции по Детски болести (вариант 2)
за Медицински Университет София

1. Особености на детския организъм. Физиология и патология на отделните възрастови периоди
2. Профилактична педиатрия. Имунизационен календар
3. Физическо и нервно-психическо развитие на детето
4. Биологична адаптация в неонаталния период
5. Белодробна патология в неонаталния период: хиалинно-мембранна болест, аспирационен синдром, бронхопулмонална дисплазия
6. Инфекциозна патология в неонаталния период: фето-материнска инфекция, ентероколит, пневмонии
7. Неврологични проблеми в неонаталния период: исхемична енцефалопатия и интракраниални хеморагии
8. Хеморагичен синдром в периода на новороденото
9. Рационално хранене на детето. Състояния на недоимъчно хранене
10. Особености на водно-солевата обмяна в детската възраст
11. Алкално-киселинно състояние в детската възраст
12. Жълтеници в периода на новороденото и кърмачето
13. Инфекциозни ентерити и ентероколити в детската възраст
14. ДД на повръщанията у кърмачето и в ранната детска възраст
15. ДД на коремната болка
16. ДД на хепатоспленомегалията
17. Малабсорбционен и малдигистивен синдром. Целиакия
18. Особености на язвената болест и хроничния гастрит
19. Хронични хепатити
20. Чернодробна цироза
21. Остри инфекции на горните дихателни пътища
22. Остри пневмонии. Бронхиолити
23. ДД на бронхообструктивния синдром
24. Дихателна недостатъчност
25. Хронични пневмопатии. Хемосидероза
26. Бронхиална астма
27. Муковисцидоза. Бронхоектазии
28. Вродени аномалии на дихателната система
29. Туберкулоза
30. Ацианотични вродени сърдечни пороци
31. Цианотични вродени сърдечни пороци
32. Ритъмни и проводни нарушения в сърдечната дейност
33. Сърдечна недостатъчност. Лечение
34. Миокардити
35. ДД на хипертоничните състояния – първични и симптоматични
36. Ювенилен хроничен артрит и спондилоартропатии
37. Системен лупус еритематодес
38. Васкулитни синдроми
39. ДД на ставния синдром
40. Ревматична болест
41. Дерматомиозит и склеродермия
42. ДД на имунодефицитните състояния
43. ДД на анемичните състояния
44. Хеморагични заболявания
45. ДД на лимфопролиферативните състояния
46. Левкози
47. Лимфоми
48. Солидни тумори: нефробластом, невробластом и рабдомиосарком
49. ДД на протеинуриите
50. ДД на хематурията
51. Остър и хроничен гломерулонефрит
52. Остра и хронична бъбречна недостатъчност
53. Вродени аномалии на отделителната система. Пиелонефрит
54. Нефротичен синдром
55. ДД на нарушенията в растежа
56. Заболявания на Са -фосфорната обмяна. Рахит и рахитоподобни състояния
57. Заболявания на хипофизата
58. Заболявания на щитовидната жлеза
59. Заболявания на надбъбречните жлези. ВНХ
60. Физиология и патология на пубертета
61. Биологични и клинични особености на диабета в детската възраст
62. ДД на хипогликемичните състояния
63. Бройни и структурни хромозомни аберации
64. Метаболитни заболявания
65. Генетична консултация. Неонатален скрининг
66. Гърчови състояния в детската възраст
67. Централен паретичен синдром
68. Периферни нервни заболявания
69. Първични мускулни заболявания
70. Коматозни състояния в детската възраст
71. ДД на хроничните фебрилни състояния
72. Основни принципи на терапията в детската възраст