Лекции по Медицина

6. Действие на физичните и химични фактори върху микроорганизмите

Живота на МО протича в непрекъснато взаимодействие с физични и химични фактори.Благоприятни или неблагоприятни.Благоприятните създават оптимални условия за развитието на МО което позволява изолирането им от клинични материали , както и култивирането им с цел унищожаването им.Действието на химичните фактори зависи от химичната структора, вида на МО , условията като температура,РН,време на въздействие.Присъствието на различни биологични материали.Те намаляват ефекта,действието на химичните фактори може да бъде два вида
-Бактерицидно-убиват се МО
-Бактериостатично-подтиска се размножаването им.Химичните в-ва нямат специфично действие към различните МО , те действат по един и същи начин специфичен за химичната им структора.
1.В-ва увреждащи клетъчните мембрани-те дезорганизират мембраната , нарушават мембранната пропускливост и до там необратимо увреждане на активния транспорт и метаболизъм.Такива в-ва са повърхностно активните в-ва, фенолите, алкохоли.Детергентите се делят на катьони-четвъртични амониеви соли, действат с/у грам-полужителните МО.Аниони детергенти-представляват дълговерижни въглеводороди, това са сапуните/ натриева сол на дълговерижните мастни к-ни./
-Феноли-имат мощно бактерицидно с/у грам-полужителните и грам-отрицателните МО тук включваме карболовата к-на/ най стария антисептик/.
-Лизол-разтвор на алкилфенол с калиев сапун /шамплан/.Към фенолите спада и хексахлорофен-той действа с/у грам-полужителните МО и се прибавя към сапуните и козметични препарати /антиферспиран-против изпотяване/-може да се абсорбира и е токсичен.
-Бигоаниди-представител хрол хексидин.Активен е с/у грам-отрицателните МО и по слабо с/у грам-полужителните МО/ пасти за зъби /.
-Алкохоли-те разтварят липидите, като най активно действие имат етанол и изопропанол.
Трета голяма група:-Агенти модефициращи функционалните групи-това са различни в-ва които се свързват и увреждат аминогрупите и др. На първо място са соли на тежки метали- сребро ,живак , арсен. Обикновено те са токсични/живачен двухлорид/.Органичните живачни соли се използват за консервант на ваксини или др.лекарства.Неорганични сребърни соли напр: сребърен нитрат имат бактерицидно действие, но и водят до възпаление на тъканите.По широко приложение имат смеси на протеини с сребърни соли/сребърен сулфадиазин/.
2.-Окислители-такива са водородния пероксид, 3%разтвор се нарича кислородна вода и се използва като антисептик.Други окислители са калиев перманганат , озона и различни халогенни елементи/ на 1 място е йод-използва се йодна тинктура от 2-5% йод 70% етилов алкохол-той е антисептик за обработка на рани.Хлора се използва за хлориране на питейна вода или като натриев хипохлорид за дезинфекция на плувни басейни.
3.Алкириращи агенти-използват се за газова стерилизация защото убиват всички МО и техните спори.Водния разтвор на фармоалдехида се нарича формалин.Интересно е ,че бактерицидния ефект не се намалява при наличие на биологични замърсители
4.Бои-те същу модефицират.Използват се от анолиновите бои кристал виолет и малахид.От акридиновите бои се използват и профлавин.Те подтискат ДНК и белтъчния синтез.
Действие на физични фактори:
-действие на температура-според най оптималната за размножаване температура бактериите се делят на :
-психрофилни- предпочитат да се размножават при 10-20° температура
- мезофилни- размножават се при 20-40°
-термофилни-размножават се при 50-60°-ниските температури забавят бактериалния растеж.Под 0° той спира, и клетката изпада в състояние на анабиоза.Високите температури увреждат клетките като при суха температура клетките изгарят,а при влажна се детаноират протеини.Спорите издържат над 1 час на 100° варене.За да се унищожат е необходимо 121 ° една атмосфера за 15 минути т.е. автоклавиране или 160 ° за два часа.
-Влияние на изсушаването- виж химичния състав.
-Влияние на РН- бактериите изискват точно определени РН което трябва да е неутрално или леко алкално 7.2-7.4.
-Осмотично налягане- бактериите изискват прибавяне на 0.5% в средата натриев хлорид, което осигурява нормално осмотично налягане.Когато осмотичното налягане е по високо извън клетката вода излиза от клетката и попада в околната среда в резултат тя престава да се дели.Това е в основата на консервиране чрез осоляване или прибавяне на захар.
-Влияние на нейонизирщи лъчения-UV лъчи- се използват с дължина на вълната 250-290рм.Те предизвикват свързване м/у две нуклеотидни бази, в резултат се блокира репликацията.
-Ултразвук-се образуват мехурчета в клетката , които я спукват.
-йонизиращите лъчения-гама лъчи и рентгенови лъчи-йонизиращ. Лъчен.директно нацепват ДНК и се получават свободни радикали, които увреждат клетките.