Лекции по Медицина

21. Диагноза на шока, лечение

1. Клин.картина – учестен и мек пулс, пониж.кр налагане, учестено дишане, бледа кожа, изпотена и студена кожа, намалена или липсваща урина, възбуда или потиснатост, безсъзнание

2. Хемодинамична диагноза (реалната диагноза на шока): артериално налягане, централно венозно налягане!!! (60-120 ммН2О), сърдечна честота и характеристика на пулса, почасова диуреза, кожна температура, сърдечен минутен обем, обем на циркулир.кръв, хематокрит, общ белтък, показатели на съсирването и антисъсирването, кръвно-газови и алкално-киселинни показатели
Първи мерки – положение Тренеделенбург, затопляне, обръщане на главата на една страна (ако няма наличие на травма на врата)

3.Лечение
3.1. Достатъчно обемно заместване – водно-електр.разтвори (рингер, хартман), въглех.разтвори (глюкозни) (да възстановим обема, защото човек може да живее с анемия, но не и с хиповолемия), кръв при хематокрит под 0.3(30%) – затоплена и да се влива през филтър, защото има съсиреци (ако не е прясна), най-добре е да се влива прясна кръв), белтъци – албумин и плазма, синтетични плазмозаместители – декстранови (Heamodex), желатинови (Gelofusine), скорбелни (HAES – steril)
3.2. Медикаментозна корекция на хемодинамиката: бета-адренергични стимуматори, кортикостериоди, обезболяващи, алкализираща терапия, диуретици, антикоагуланти, витамини, АБ