Лекции по Медицина

6. Двигателна дейност

Невромускулната активност осъществява движения на тялото, тяхната координация, позата, мускулния тонус. Бива соматомоторна (напречнонабраздени мускули и пирамидна система) и висцеромоторна (гладки мускули и екстрапирамидна система).
Пирамидна система (кортико-мускулен път) – Състои се от централен мотоневрон в gyrus precentralis(моторна кора) и периферен неврон в предните рога на гръбначниа мозък или моторните ядра на ЧМН (ако е за мускули на главата). Пирамидната система включва tr.corticospinalis и tr.corticonuclearis, образувани от аксоните на централните мотоневрони. Тези трактуси преминават през: capsula interna> мозъчните крачета в средния мозък> мост (тук свършва кортиконуклеарния път, тъй като той инервира само ядрата на ЧМН; отделя се поноцеребеларен път за малкия мозък) >продълговат мозък (тук се формират две надлъжни издатини – пирамиди)> гръбначен мозък - продължава като кръстосан пирамиден път – tr.corticospinalis lateralis (достига до сакралните сегменти) и некръстосаният пирамиден път -tr.corticospinalis ventralis (почити се изчерпва в горните гръдни отдели; осигурява движенията на главата).
Периферният мотоневрон генерира акционни потенциали, предизвикващи мускулно съкращение чрез невро-мускулни синпаси. Всеки мотоневрон интервира група от мускули (моторна единица). Локализиран е в предните рога на гръбначния мозък. Съществуват 2 типа мотоневрони – алфа (инервира мускулите) и гама (инервира интрафузални мусклни влакна и мусклуни вретена, като регулира мусклния тонус)
Топични синдроми на увреждане на пирамидната система:
Централни парези и парализи - При увреждане на пирамидния път се наблюдава хиперрефлексия и мускулна хипертония. Освобождават архаични двигателни реакции, които преди това са били потиснати – патлогични рефлекси.
1.Моторна кора – при възбудно огнище в моторната кора - контралатерални клонични гърчове започващи от лицето или ръката(Джаксънови пристъпи) и обхващащи цялата телесна полвина(Джаксънов марш). При дразнене на премоторната кора –тонични гърчове с извиване на главата, тялото, крайниците и очите към противоположната страна. При увреждане на кората – контралатерални централни парализи на крайници или лицевата половина. При увреждане на премоторната кора – нарушава се прецизността на движенията.
2.Capsula Interna – увреждане на кортикоспиналния тракт > контралатерална хемиплегия с мускулна хипертония във флексорите на ръката и екстензорите на крака (походка на Вернике-Ман) + контралатерална парализа на долната половина на лицето и езика.
3.Мозъчен ствол - при едностранна увреда – ипсилатерално се засягат ЧМН а контралатерално се развива централна хемиплегия. Засяга се III ЧМН (синдром на Weber), на моста – VI и VII (синдром на Foville), на продълговатия мозък – IX, X (синдром на Walenberg), XII (синдром на Jackson). При двустранно увреждане – дисфагия, дисфония, дизартрия, усилен мандибуларен рефлекс. При тромбоза на базиларната артерия и инсулт в моста > се увр. Кортикоспиналните и кортикобулбарните пътища. Човекът е в съзнание, вижда, чува и разбира, но е неподвижен и безмълвен и може единствено да движи очите си (locked-in синдром).
4.Пирамидно кръстовище – при процеси на границата на продълговатия и гръбначния мозък се развива кръстосана хемиплегия – карк на страната на огнището и ръка на противоположната страна.
5.Гръбначен мозък – Двустранно увреждане над шийната интумесценция (хмм...) – хомолатерална хемиплегия. При увр. На шийната интумесценция – горна вяла и долна спастична параплегия. При двустранни п-си под шийната и над лумбалната иту... – долна спастична параплегия. При едностранни п-си – ипсилатерална долна спастична моноплегия на крака ( кво!?!?! ). При увреда на конуса на гръбначния мозък (S3-S5) – вяла парализа на тазовите резервоари с инконтиненция. Засягане на (L2-S5) – парализа на долни крайници и тазоворезервоарни нарушения.
Периферни парези и парализи - При увреда на периферния двигателен неврон – арефлексия и мускулна хипотония. Развива се атрофия на денервираните мускули.
1.Предни рога и моторни неврони на ЧМН – при остри заболявания (полиомиелит) – вяли парализи с последващи атрофии. При засягане на ядрата на булбарните краниални нерви – булбарна парализа (дисфагия, дисфония, фарингеална арефлексия). При хронични заболявания (sclerosis lateralis amyotrophica) – потрепвания на мускулни снопчета, парези и атрофии.
2.Предни коренчета – при изолирано засягане – атрофии и фасцикулации. При засягане и на задното коренче (дискова херния) – коренчеви болки и парестезии.
3.Плексуси – парализа и атрофия обхващащи големи групи мускули.
Периферни нерви – вяла атрофична парализа на мускулите, инервирани от съответния нерв.