Лекции по Медицина

32. Еквиноварусно и плановалгусно ходило

Криви крачета (най-често срещаният вроден деформалитет). Те се дължат на мускул. дисбаланс. 75% от всички криви крачета са еквиноварусните ходила.
Песеквиноварус- характеризира се с 3 основни елемента:
- Еквинус:
- Аддукция на задният ходилен отдел;
- Супинация на ходилото като цяло;
Променени са всички кости, сухожилия, елементи около глезена. Промените са и вътрешността на ходилото-m. tibialis posterior е силно скасен.
От външната страна на глезена фибуларните мускули са удължени, тънки, неефективни. Основните промени са в костния скелет, където ладиевидната кост се тегли медиално.
Диагнозта се поставя на рентген. Делят се на 3 групи:
- Първата- около 20 %; деформацията не е силно изразена;
- Втора
- Третата е невъзможна коРекция(първично зародишен крив крак). С израстването децата премятат краката си, кожата е груба, появяват се мазоли, силни болки, винаги ахилесовото сухижилие е много скъсено и се залавя по медиално.
Лечение: веднага след падане на пъпната връв започва се мануален рендесман и получените резултати се задържат със специални адхезивни превръзки( модерен е методът на Консети). При по-големи деца се преминава кам опертаивно лечение.
4. Песплановалгус(плоскостъпие)- вроден дефрмалитет, при който имаме:
- абдукция;
- пронация на ходилото;
- изпадане на надлъжния свод на ходилото; промяна на всички фасции, мускули, сухожилия, връзки, кожа на ходилото.
- Фибуларните мускули са силно скъсени, напрегнати и могат да бъдат пред външния малеол. От друга страна двата най-мощни супинатора на ходилото: m.tibialis posterior et anterior са силно халтави, неразвити. При това положението на навикуларе си луксира навън в абдукция;
- Диагнозата се поставя клинично, правят се рентгенографии, плантографии.
Делят се на 3 групи:
- първа- т.нар. физиологично плоско ходило- не се препоръчва носенето на стелки;
- втора гр.- лека степен; извършват се частични корекции мануално;
- трета- най-тежките- правят се гипсови превръзки или се прибягва до оперативно лечение;
Коригира се първо аддукцията и супинация и чак след това се прави корекция на еквинуса.