Лекции по Медицина

25. Енергиен баланс. Парентерално и ентерално сондово хранене

I. Енергиен баланс
Внос – въглехидрати, белтъци, мазнини
Загуби – обмяна на в-вата – 1500, терморегулация – 750, храносмилане и мускулен тонус – 250 = 2500 калории за 24 часа!
Енергийните нужди зависят от:
- Възрастта
- Физическата активност
- Здравния статус
При съчетани травми, сепсис, тежки изгаряния и др. заболявания потребността от Е може да нарасне двойно.
Естествен хранителен режим включва:
- Въглехидрати - вода
- Белтъци - електролити
- Мазнини - витамини
Дневни нужди на кг/тегло
- Въглехидрати – 2 г
- Белтъци – 1 г
- Мазнини – 2 г
- Енергия – 30 ккал
- Вода – 30 мл

II. Парентерално хранене: доставяне на необходимите хранителни в-ва през периферна или централна вена. Показания:
- Нарушено или невъзможно естествено хранене /операции в/у ГИТ, повръщания, безсъзнателни състояния/
- Основни хранителни в-ва – въглехидрати, белтъци, мазнини
*Въглехидратни р-ри 4 kkal/g – Glucosa – 5, 10, 20 (20 г глюкоза на 100 мл, в банка 500 мл има 100 г глюкоза), 40%, Laevulosa – 5, 10, 20, 40%, Sorbitol – 5, 10%, Левулоза и Сорбитол изискват прилагане и на инсулин, могат без инсулин да се дават на диабетно болни.
!Внимание – хипертонични р-ри на глюкоза тромбозират периферните вени (само в централни вени); на всеки 5 г глюкоза се прибавя 1 Е инсулин
*Белтъчни р-ри 4 kkal/g
1. Аминокиселинни р-ри: Aminoplasmal 5, 10%, Aminosteril 10%, Aminosteril – Hepa, Aminosteril – Nephro, Aminomix (5% аминокиселини, 20% глюкоза, електролити)
2. Кръвни продукти: кръв – 180 г белтък/литър, плазма – 60 г белтък/л, човешки албумин – 5 и 20%; използват се при загуба на обем
*Мастни р-ри 9 kkal/g: Lipofundin 10, 20%, Intralipid 10, 20% !NB! Да се вливат бавно, трябва да се прибавя хепарин.

III. Ентерално сондово хранене
Показания:
- Кома
- Парализа
- Тежки смущения в гълтането
- Изгаряния и травми на лицето
Могат да се използват и домашно приготвени храни, стига да са добре пасирани, за да минават през сондата
- Риск от бактериална контаминация
- Недостиг на витамини, минерали, електролити
Индустриално приготвени храни:
- Налични по всяко време
- Стерилни
- Напълно балансирани
- Специализирани за определен вид заболявания
- Fresubin, Diaben – за болни с диабет, Reconvan – за имуносупресирани болни, Survimed – за болни с малабсорбция
Нова концепция в ентералното хранене: задължително храните да съдържат фибри, масти, антиоксиданти.
Техники на сондовото хранене: постоянна инфузия (20-150 ml/h), болус – със спринцовка (200-250 ml/h).
Възможно е съчетаване на двата вида хранене: парентерално и ентерално (смесено).
Мониторинг при парентерално, ентерално и смесено хранене
Клиничен мониторинг: хемодинамика, дишане, температура, тегло.
Параклиничен мониторинг: кръвна захар, кръвна картина, общ белтък, триглицериди, йонограма, урея, креатинин, КАС