Лекции по Медицина

19. Ентеробактериацеа. Етерихиаколи

Ентеробактериите са предимно откривани в червата на човека и животните, но могат да бъдат открити и в външна среда.Това са грам пръчици с ресни разположени по цялата повърхност .Имат микрокапсули и необразуват спори.
ФАКТОРИ НА ПАТОГЕНОСТА- като Грам- бактерии имат О антигени / липополизахариди / някои еширихия коли притежават О антигени които се свързват с диерийни заболявания.
-пили-свързват се с уроепителните клетки и затова ешерихия коли които ги притежават причиняват уроинфекции.
- капсула-притежава капсула антигенно сходна с антиген в нервната система на новородените.В резултат причинява менингит.Ешерихия коли се отнасят към нормалната микрофлора на човека.Откриват се в дебелото черво.Различни причини могат да доведат в промени на количествения състав на ешерихия коли.Намаляването им се означава като дисбактериоза.Въпреки че са нормални обитатели те могат да причинят при определени условия заболявания като уроинфекции / цистит, /, менингити , а когато имат специфични О антигени и диерийни заболявания / ентероколити /Тези които причиняват диерийни заболявания се делят на 4 групи :
-ентеропатогенни ешерихиа коли-предизвикват диария при новородени и малки деца.
-ентеротоксичени ешерихиаколи- предизвикват заболяване при деца от 5 до 8 години и при пътуващите.Заболяването прилича на холера.
-ентероивазивни ешерихияколи- прилича на бактериална дизинтерия
-ентерохеморагични ешерихиа коли-предизвикват хеморагичен колит