Лекции по Медицина

27. Енцефалити и енцефаломиелити. Класификация. Полиомиелит

При възпаление на главен мозък – енцефалит, а на гръбначен – миелит. Енцефалитите се делят на полиоенцефалити (засягат сивото в-во), левкоенцефалити (бялото) и паненцефалити. Биват първични (при вируси) или вторични (постинфекциозни или постваксинални – с автоимунна патогенеза).
Класификация:
1.Вирусни – полиомиелит, полиомиелитоподобни ентеровирусни заболявания, остър паркиносонов енцефалит, бяс.
2.ARBO вирусни енцефалити – кърлежпви
3.Демиелинизращи вирусни енц – при остри обривни инф. и след ваксинации; остър церебелит; грипен менингоенцефаломиелит; остър демиелинизращ енцефаломиелит; увеоенцефалит.
4.Енцефалити при херпес-вирусни инфекции – субакутен склерозиращ паненцефалит; рубеолен хроничен прогресиращ паненцефалит; остър некротизиращ хеморагичен левкоенцефалит;прогресираща мултифокална левкоенцефалопатия; аденовирусни мултифокални енцефалити
5.Прионови болести – куру; Кройцфелд-Якоб
Полиомиелит –РНК- ентеровирус - 3 щама. Патогенеза: фекално-орален път - вирусът се размножава в назофалингса и интестиналния тракт - засяга сивото вещество на предните и страничните рога на гръбначния мозък и мозъчния ствол - VІІ, ІХ, Х, ХІІ чмн, RF. Инкубационен период 1-3-5 седмици. Клиника: асимптомно; абортивно като лека обща инфекция; менингитна форма; паралитична форма.
І ст. - виремия - грипоподобна картина
ІІ ст. - привидно оздравяване
ІІІ ст. - менингит
ІV ст. - паралитичен - асиметрични парализи, възходяща парализа на Landry (от долнтие крайници, към трункуса), булбарна парализа, изолирана лицева парализа, сутрешни парализи при малки деца.
V. Възстановителен стадий
VІ. Резидуален стадий - след 3-та год.
Лечение: кортикостероиди (намаляват мозъчния оток и възпалението), физиотерапия, неврорехабилитация. Профилактика: интрамускулна инактивирана ваксина (IPV).