Лекции по Медицина

Физиотерапия

Лекции по Физиотерапия

1. Същност на физиотерапията.
2. Рехабилитация.
3. Електролечение.
4. Галванизация.
5. Електрофореза.

8. Интерферентен ток.
9. Ниско-честотни импулсни токове.
10. Електростимулация.
11.

14. Свръх високи честотни токове.
15. Магнитни полета.

19. Светлолечение - ултравиолетови лъчи.
20. Лазертерапия и лазерна акупунктура.