Лекции по Медицина

12. Фрактура на радиуса на типичното място

Механизъм: при падане на длан. Тя се нар. фрактура на Колес. Чупи се на 2-2,5 см от дист.част на радиуса. Дисталният фрагмент се дисоциира нагоре и радиално.
Тези фрактури са много важни и са характерни за по-възрастните (жените). Изискват репозиция и имобилиз. за 1 месец. Радиоулнарният ъгъл трябва да бъде наместен на 15 градуса, дорзоволарния ъгъл на 5 градуса в профил.
При падане на гърба на ръката дист.сегмент дислоцира воларно- фрактура на Смит.
И двете фрактури се извьршват с безкръвна репозиция, мобилиз. за 1 месец. Поради това, че има вторични размествания фрактурата се фиксира с киршнерови игли. Препоръчва се поставяне на външен фиксатор, който предизв. опьване на лигаментите около гривнената става и те сами извършват репозицията (лигаментумтаксис).
Репонирането се изв. чрез теглене и контраекстензия. 3-4 седмици се държи дорзална гипсова шина.
УСЛОЖНЕНИЯ:
- увреда на n.medianus
- алгоневродистрофия( синдром на Зюдек)
- порочно срастване
- остеоартроза и остеоартрит на гривнената става
Тъй като най важното трайно увреждане, което може да се развие след фрактури на радиуса, а също и след контузии на китката и подобни е частичното или пълното втвърдяване на китката и на пръстите, то всяка превръзка, употребявана при тези наранявания трябва отначалото до позволява свиване на юмрука и хващане с пръстите. Предпоставка за това е екстензионното положение на китката.