Лекции по Медицина

17. Фрактури на бедрената диафиза и дисталната метафиза

Натоварването на крайника започва след 1- месец, а пълното обременяване се разрешава след 3- я месец, понеже срастванията се получават по-рано. Понякога при тези фрактури се налага лечение чрез директна екстензия и евентуална гипсова имобилиз. в коремно-крачолен гипс.
- фрактури в средната трета на бедрената кост- обикн. тук се намират прегъване с ъгъл, отворен навън и назад, и скъсяване.
Те биват: напречни, коси, полифрагментни; почти винаги силно дислоцирани. При тези болни има гол. кръвозагуба и често са в шоково съст. и това изисква бърза реанимация. Задължит.е проследяване на магистралните съдове и нерви. Оперативното лечение се изв. със заключващи пирони.
- фрактури в дисталната метафиза на бедрото- супракондилни, еднокондилни, бикондилни и техните комбинации. Обикн. тези фрактури са вътреставни, което изисква перфектна репозиция и фиксация с разл.остеосинтезни средства (най-добре с 90 градусови динамични компресионни плаки). Трябва да се изследва a. и v. poplitea. При стари хора е възможно да се получи мастна емболия, тромбоза с белодробна емболия, хипостазна пневмония..