Лекции по Медицина

16. Пертохантерни фрактури на бедрото

Фрактурните линии преминават през двата трохантера. Същият механизъм както при шийката. Првят се рентгенографии и по тях се преценява съст.им. Биват 2 вида: стабилни- разместени и неразместени.
Разместените и нестабилните се лекуват оперативно като се изв. кръвна репозиция и фиксация с разл.плаки като най- модерната е динамичната компресионна плака. По начало в клиничната картина впечатление прави силно скъсеният крайник повече отколкото при бедрените шийки. Смъртността преди въвеждане на оперативно лечение достига 40-60%, а след това 8-10%.

СУБТРОХАНТЕРНИ ФРАКТУРИ: лечението е със заключващ гама пирон.