Лекции по Медицина

20. Фрактури на ходилните кости: талус и калканеус

ФРАКТУРА НА ТАЛУСА-получават се най-вече при осево натоварване или ротация на талуса в глезенната става.
Усложнения:
- Кожни некрози, тъй като кръвоизливът е голям и може да перфурира кожата;
- Несрастване ( псевдоартроза), защото има крайно хранене;
- Аваскуларна некроза, която се дължи на критична некроза;
Всичко това води до остеоартоза на глезенната става.
Талуса се чупи на 3 места:
- През шийката на главата;
- Тялото;
- Proz.posterior talii;
Неарзместените се лекуват с гипсова имобилизация за 2 месеца.
Разместените изискват перфектна репозиция и метална остеосинтеза.

ФРАКТУРА НА КАЛКАНЕУСА
Счупванията на калканеуса представляват особенно тежки фрактурни форми; те са чести при падане от височина директно върху ходилата: класическа компресионна фрактура; калканеуса е спонгиозна кост и при осево натоварване тънките спонгиозни краища се счупват. Спонгиозата се смачква. Има огромен брой класификации:
- Таламични и извънталамични фрактури;
Таламуса е малка повърхност от петната кост покрита с хрущял и артикулираща талуса в субталарната става.

Терапия:
Ако фрактурната линия преминава през таламуса има голяма депресия, смачквания и винаги жестоки последствия и затова тези фрактури се предпочита да бъдат оперирани. При фрактурите на калканеуса обикн. има опасност от от развитие на тежко посттравматично плоско стъпало. Необходимота изправяне на смачкването с помоща на пиронна екстензия или посредством лостов пирон.

Симптоми:
Разширение на петата, кръвоизлив, особенно в planta pedis, палпаторна болезненост, крепитации, деформации, „плоско стъпало”.
Изключително важно е разчитането на рентгенографията като се гледа т.нар. ъгъл на Бьолер(35-40 градуса) от tuber calcanei до таламуса. При наместване трябва да се достигне до този ъгъл.

Неразместените фрактури се лекуват с имобилиз. за 8 седмици . Чак тогава се позволява натоварване, но ако има дискомфорт натов. се преустановява до изчезване на болката.
Усложнения:
- Алдоневродистрофия- възстановяв. е бавно до 1 год. Тогава може да отчетем приблизителният краен резултат.

ФРАКТУРИ НА МЕТАТАРЗУСА
Много често нараняване, особенно вследствие директни травми. Често отворени фрактури: напречни, от прегъване и раздробени. Най- голямо значение имат счупванията на носещите най-голяма тежест 1 и 5-та мататарзални кости. Има опасност от посттравматично плоско стъпало.
Симптоми: кръвоизлив, локална болезненост, мястото на палпаторната болка е болезнено и про компресия на дългата кост, оток.

Терапия: при счупванията на 5-та метатарзална кост се препоръчва носенето на гипс за 40 дни; при разместен фрагмент- метална остеосинтеза с винтче. Останалите кости се чупят по рядко и по рядко се разместват, тъй като имат правото за шиниране от останалите кости.
В ранните стадии или след разнасяне на хематома, репониране на отломъците; особенно вредно е отклонението в плантарна посока, в които случаи може да се плучи значително затруднение на ходенето. При липса на дислокация, гипсов пантоф или лека екстензия с копринен конец през вурха на пръстта или с тел през съответната фаланга.
Една много рядка фрактура е марш(стрес) фрактурата на 5-тата метатарзална кост, обикновено около шийките.
Еднообразен хроничен синдром:
- Не много остър болков синдром
- Лек отток
- При направата на ренгенография първоначално не се вижда нищо. Едва след 2 седм. се вижда тънка фрактурна линия, с което диагнозата се потвътждава. Тази фрактура се лекува като всички останали.