Лекции по Медицина

8. Фрактури на клавикула и ключица

1.Фрактури на ключицата- това са по-често индиректни травми. Чупи се в средната част, в лат. и мед. край по- малко. Ключицата държи рамото в страни и при отпадане на тази функция рамото се хлъзга надолу, напред и навътре. Отстоянието на рамото от средната линия е скъсено, рамото е изместено пред фронталната плоскост, скапулата е наклонена и повдигната. В резултат на тегленето на m. sternocleidomastoideus мед. отломък е завъртян нагоре, същият мускул рефлекторно е отпуснат, за да намали болката на мястото на счупването, главата е наведена към болната страна и завъртяна към здравата. Самата фрактура обикн. се напипва ясно под кожата.
Възможните усложнения са:
- увреда на a. et v.subclavia
- засягане на купола на БД
- нервни усложнения на pl.brachialis
- порочно срастване, което няма гол. функц.знач. с изкл. за спортистите.
Лечение: лекува се само консервативно. Почти винаги срастват фрагментите като се правят превръзки опъващи рамената. Различните форми на превръзки като раница, често с включени гумени ивици, теглят като осморки двете рамена назад и също подържат правилното положение на ключицата след репониране на фрагментите. Подвижността на рамото е запазена. Такива превръзки се носят 3-4 седм. Много рядко се налага оперативна намеса. Оперират се тези, които имат невролог. и съдови усложнения. Поставя се киршнерова игла.
Фрактурите в лат. и мед. край са винаги разместени, което налага оперативно лечение. Най-добре е безкръвна репозиция с киршнерова игла.