Лекции по Медицина

10. Гестози

Ранни гестози

Предизвикани от бременността системни заболявания. Редица разстройства - гадене, повръщане, промяна на вкуса и апетита, възникващи през първите три месеца на бременността.

1. Ptyalismus gravidarum
увеличена саливация поради засилен парасимпатиков тонус.
лечението е към психично повлияване.

2 emesis gravidarum
Гадене и повръщане, предимно сутрин по 1-2 пъти дневно
Причините – неизвестни. Прогноза – благоприятна

3. Hyperemesis gravidarum
чести, непрестанни повръщания
причина – висока степен на образуване на чхг / мола, двуплодна бременност, диабет /; психични фактори могат да влошат взаимодействието между кората и подкорието.
клинично се разграничават 3 периода по тежест на протичането.
 Повръщане 5-10 пъти и повече на ден
 Дехидратация, спадане на тегло
 Ацетонов дъх
 Покачване на температура
 Влошаване на общото състояние
 Евент. Иктер /хепаторенална симптоматика/
 Запек, олигурия
 Симптоми от цнс – парастезии, болки в мускулите, делир, кома.
 Диагноза:
 изследване на електролити, общ белтък, кръвна захар
 урина /ацетон, белтък, уробилиноген завишен/
 биохимични изсл. – билирубин, трансаминази, йонограма /хипоколемия/

 лечение:
 насочване в клиника, хранителен режим
 парентерално хранене - аминокиселини, въглехидрати, електролити за корекция на електролитния дефицит, рехидратация
 антиеметични
 поливитамини - много от група в
 самостоятелна стая и постепенно захранване с течно кашева храна

 Прогноза: благоприятна. Ако не се повлияе може де се стигне до прекъсване на бременността по мед. Показания.

Късни гестози /ерн /
Определение: състояние, което се проявява след 20 г. С. Представлява редица клинични симптоми, които се проявяват за първи път през бременността или предхождат бременността и се агравират от нея.
Представлява полиетиологична , монопатогенетична патология на бременността.
По немски автори наименованието е ерн от абривиатура на :
е – едема , отоци от долни крайници до генерализарани
р –протеинурия/ над 0,3гр/л в 24 часова урина/.
н – хипертония - рр над 140/90
Класификация:
1. Хипертония предизвикана от бременността с 3 форми;
 Хипертония без протеинурия и патологични отоци
 Прееклампсия – с протеинурия и /или с патологични отоци
-умерено изразена форма
-тежка форма
-еклампсия - с конвулсии

2. Хипертония влошена от бременността
а/ присадена прееклампсия
б/ присадена еклампсия

3. Хронична хипертония - протича без усложнения

4. Hellp синдром - особена форма на гестоза
/остра хемолиза, чернодробна цитолиза, тромбопения/
Клинични симптоми;
артериална хипертония
отоци по долни крайници
протеинурия .300мг/24 часа
поява на церебрални симптоми- главоболие, шум в ушите, нарушено зрение, сънливост, психични смущения, поява на скотоми, гадене, повръщане, болки в епигастриума – признаци на тежка форма и предстоящи гърчове.
Усложнения:
1. За майката
 Еклампсия, кома
 Отлепване на очна ретина
 Остра бъбречна недостатъчност
 Остър белодробен оток
 Дик
 Отлепване на плацентата
2. За плода
 Забавен интраутеринен растеж
 Остра фетална асфиксия
 Преждевременно раждане
 Загиване на плода
Рискови фактори за развитие на прееклампсия:
 Млада първескиня
 Многоплодна бременност
 Фамилна анамнеза за еклампсия
 Преди съществувала бъбречна, сърдечна болест
 Диабет, мола хидатидоза

Лечение :
1 постелен режим и хоспитализация
2.диетичен режим- бедна на сол и много богата на белтъци
3.антихипертензивни и магнезиеви преперати
4.седатива /диазепам /
5. Инфузия с белтъчни разтвори , но огроничиние в количеството
6.предизвикване на раждане, цезарово сечение
При еклампсия – интензивно лечение
 Овладяване на екламптичните гърчове,
 Поддържане на проходими дихателните пътища, готовност за аспирация
 Следене на дихателна честота и сърдечна дейност ,
 Противогърчови препарати ,
 Контрол на рр през 10мин. И часова диуреза, диуретици,
 Интубация и спешно евакуация на матката.
Основно внимание към спасяване живота на майката.

Прогнозата за майката е сериозна, а за плода неблагоприятна

Еклампсия - остро влошаване състоянието на бременната или родилката, характеризирано с последващи едно след друго тонични и клонични гърчове, по време на които има загуба на съзнание до кома.
Изходът може да е смърт в 50% за майката и за плода.
Пристъпите могат да настъпят преди раждането, по време на раждането или след раждането.

Hellp синдром особена форма на ерн гестоза с
 Хемолиза /спад на hb , увеличен билирубин и появата му в урината/
 Повишени чернодробни ензими /трансаминази и алкална фосфатаза/
 Нисти тромбоцити под 100 000
Повишение на пик.киселина креатинин като белег на бн