Лекции по Медицина

28. Остър и хроничен гломерулонефрит

Гломерулонефритът е двустранно възпалително заболяване на бъбреците, което основно засяга гломерулите. Те се явяват основната функционална единица на бъбречната тъкан, които обезпечават от една страна очистващата функция в организма, а от друга имат съществено значение за поддържането на киселинно-алкалното и електролитно равновесие. Двустранни бъбречни болести с неясна етиология и имунна патогенеза. В основата на ГФ стои разтройство на имунната система, в резултат на което се образуват авто-антитела, които се отлагат в гломерулите. Остър гломерулонефрит - дифузно заболяване на двата бъбрека, което започва остро, след прекарана стрептококова инфекция. Развива се главно в детска и юношеска възраст, по-често при момчета.Единствено при този гломерулонефрит има конкретен причинител - бета хемолитичен стрептокок от група А.- Клинична картина- Латентният период след стрептококовата инфекция е 7-20 дни (при скарлатина – 30 дни). През този период в урината може да се открие микроскопска хематурия.Острият гломерулонефрит може да протече с типичен нефритен синдром: отоци, хипертония, хематурия и олигурия. Често обаче протича олигосимптоматично, като се проявява само с един от тези симптоми.1. Оток. Появяват се отоци по лицето и клепачите. Те са бледи, твърди, студени, рано сутрин са най-силно изразени. Дължат се на понижената гломерулна филтрация и засилената обратна резорбция на натрий и вода в дисталните туболи. 2. Хипертония. Налице е умерена артериална хипертония – до 160/100 mmHg. Дължи се на увеличения обем на циркулиращата кръв. 3. Хематурия. Среща се в 100% от болните и може да бъде единственият симптом на заболяването. Дължи се на нарушен пермеабилитет на гломерулните капиляри, при което еритроцитите преминават през увредената капилярна стена. Макроскопската хематурия трае не повече от една седмица, но микроскопската еритроцитурия може да перистира месеци наред. 4. Олигурия. Количеството на урината е намалено – варира от 300 до 500 ml/24h. Олигурията се дължи на понижената гломерулна филтрация и засилената обратна резорбция в дисталните туболи. Може да има двустранни, тъпи болки в областта на бъбреците поради разпъване на бъбречната капсула от отока. Телесното тегло се повишава. Най-често заболяването трае 4 седмици до 5-6 месеца. * Лабораторни изследвания - олигурия, протеинурия, повишена СУЕ, намалена гломерулна филтрация, намален Клирънс на креатинина, повишен серумен креатинин и урея.- Усложнения - настъпване на остра левокамерна сърдечна недостатъчност.- Диагноза - бъбречна биопсия. - Лечение - режим и диета (безсол, лека храна, течности до 1 л/ден;Диуретици - Фурантрил; При Артериална хипертония - антихипертензивни средства; Антибиотици - Пеницилин, Еритромицин. . Хронични глумерулонефрити - протича с развитие на нефрозен синдром, масивна протеинурия,изразена хипопротеинемия, повишение на липидните показатели в кръвта, артериална хипертония и постепенно развитие на бъбречна недостатъчност - увеличение на серумния креатинин, урея, пикочна киселина и намален клирънс на креатинина. Лечението се провежда с диета, антихипертензивни средства, кортикостероиди, диуретици, вливания на плазма, хуманалбумин.