Лекции по Медицина

25. Голям кръг на кръвообръщение. Артериален отдел (артерии)

Аорта

Тя е най-големия артериален съд в човешкото тяло. Започва от лявата камера, в зависимост от мястото и се разделя на 3 основни части: входяща аорта, дъга и низходяща аорта.
Низходящата аорта се разделя на две части: гръдна и коремна аорта.
Възходящата аорта има само два клона – венечните (коронарните) артерии.
Дъгата от дясно на ляво дава 3 основни клона – ствол за главата и горния (десен) крайник, лява обща сънна артерия и лява – подключична артерия. Стволът за главата и горният крайник върви нагоре и надясно и за дръжката на гръдната кост дава два клона: дясна обща сънна артерия и лява подключична артерия. Всяка от артериите напуска гръдния кош и върви нагоре по шията в страни в страни от хранопровода, на нивото на горния ръб на щитовидния хрущял. Всеки от тях се разделя на два клона: двойни вътрешна сънна артерия и външна сънна артерия.
Външната сънна артерия дава значителен брой клонове, които кръвоснабдяват външните части на главата и шията, на равнището на шйката, на долната челюст. Външната сънна артерия се дели на двата си крайни клона – горно - челюстна артерия и повърхностно – слепоочна артерия.
Външната сънна артерия се насочва към основата на черепа и през сънния канал в черепната кухина, където дава четири основни клона, които кръвоснабдяват по-голямата част от главния мозък и меката мозъчна обвивка.

Артерии на горния крайник

На равнището на горния крайник на първо ребро, подключечната артерия преминава в подмишечна артерия. Аксиалната артерия на нивото на долния ръб на големия гръден мускул продължава в мишнична артерия. Тя върви по медиалната страна на мишницата, достига до лакътната ямка, където на нивото на венечния израстък на лакътна яма, където се разделя на 2 големи клона: лъчева и лакътна артерия. Лъчевата артерия по предната част на мишницата върви успуредно лъчевата кост надолу завива към гръдната страна на ръката през първото междупръстно пространство и излиза на дланната част на ръката. Свързва се с дълбокото клонче на лакътната артерия с което образува дълбока дланна дъга. Лакътна артерия под мястото си на отделяне, падмишничната преминава дълбоко между мускулите по предната страна на предмишницата като върви успуредно на лакътната кост. По дланната повърхност на ръката се извива дъговидно и се съединява с повърхностното клонче на лъчевата артерия, като образува повърхностна дланна дъга.

Клонове на гръдната аорта

Гръдната аорта е продължение на дъгата на аортата и се простира до диафрагмата след което продължава в коремната аорта.
Гръдната аорта дава две групи от клонове – пристенни (париетални), кръвоснабдяващи стените на гръдната кухина и вътрешностни (висцерални), които кръвоснабдяват органите в гръдната кухина. Пристенните артерии освен стената, кръвоснабдяват още части от коремната стена и гърдата при жените.
Пристенни артерии са междуребрените артерии и горните артерии. Междуребренните артерии са 10 двойки и се разполагат в пространствата от 3 – 11 ребро и под 12 ребро. Горните диафрагмени артерии са 2 и се съединяват по горната повърхност на диафрагмата.
Висцералните клонове на гръдната аорта са: бронхиални клонове – те са 2 или 3 и кръвоснабдяват стените на бронхите и прилежащата им белодробна тъкан. Хранопроводни клонове – те са от 1 – 5, достигат до хранопровода до различни нива и дават възходящи и низходящи клонове. Те вървят към задната стена на сърцевата торбичка. И последни са средостенните клонове.

Клонове на коремната кухина

Коремната кухина дава две групи клонове – пристенни и весцерални. Пристенните клонове са долната диафрагмена артерия и ноясните артерии. Те кръвоснабдяват долната повърхност на диафрагмата, задната коремна стена, прешлените и съответните им части от гръбначния мозък. Към тази група принадлежи и срединната кръсцова аорта.
Весцералните клонове в зависимост от това колко органи кръвоснабдяват, те биват единични или двойни.
Единични са:
І. Червен ствол – започва от нивото на 12 гръден прешлен и се разделя на 3 клона:
1. Лява стомашна артерия – върви по малката курватура и дава клончетата за стената му.
2. Обща чернодробна артерия – дава стомашно – дванадесетопръстна артерия и дясната стомашна артерия, след което се насочва към черния дроб, като собствена чернодробна артерия
3. Слезкова артерия – най-голям клон от крайните артерии на чревния ствол, върви по горния ръб на задстомашната жлеза към слезката.
ІІ. Горна опорачна артерия – излиза от предната страна на коремната аорта по чревния ствол. От лявата й страна се отделят ~20, а от дясната 3 клона. Те кръстосват сляпото черво и апендикса, възходящото ободно черво и половината от напречното ободно черво.
ІІІ. Долно опорачна артерия – започва от коремната аорта на нивото на 3 поясен прешлен. Кръвоснабдява останалат ачест на напречното ободно черво, низходящото и сигмовидното ободно черво и по-голямата горна част на правото черво.
Двойните органи на коремната кухина са :
І. Надбъбречни артерии
ІІ. Бъбречни артерии – излизат на нивото н а2 поясен прешлен.
ІІІ. Семенникова / Яйчникова артерии.