Лекции по Медицина

25. Обща характеристика на вирусите

Вирусите са вътреклетъчни паразити.Зрелите вирусни частици наричат се вириони естадии от вирусното развитие, приспособен да устои на външната среда.Те немогат да се размножават в външна среда.
Структора на вириони-нуклеинова киселина , ДНК заобиколена от белтъчни субеденици наречени капсумели.Това се нарича нуклеокапсид.Някой вируси имат липопротеинова обвивка наречена суперкапсид.Вирусите са с големина от 60 до 400 нанометра.В общия случай навлизайки в клетките на човека те се размножават и излизайки от клетката я унищожаватВирусите в клетката причиняват различни промени /дегенерация на клетките /
МЕТОДИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА ВИРУСИТЕ:
-опитни животни-трябва да са новородени
-кокоши ембриони-6 до 12 дневни
-клетъчни култури-прави се монослой клетки прикрепени в/у стъклена повърхност.Размножаване на вирусите в тях води до дегенерация на клетките-цитопатичен ефект.