Лекции по Медицина

23. Херпес

Herpes Simplex вирусен енцефалит: Най-честият спорадичен енцефалит. Висок леталитет! Причинител - DNA вирус HSV 1 и 2. При първична инфекция от оралната и назалната мукоза, по тригеминалния нерв достига gangl. Gasseri и там остава в латентно състояние. Години след това се активира и се разпространява към мозъка чрез менингеалните клонове на тригемниуса. Там причинява некротично-хеморагични промени, най-силно изразени в базалните части на темпоралния и фронталния дял (лимбичен енцефалит). КК: остро протичане, главоболие, епилептични гърчове, помрачение на съсзнанието, кома. В началото – обонятелни и вкусови халюцинации, аносмия, психотично поведение, темпорални епилептични пристъпи, паметови нарушения. Състоянието бързо се влошава. Мозъчен оток > дълбока кома и респираторен арест> СМЪРТ x-P. Диагноза: КТ, МРТ, PCR (за вирусна ДНК в ликвора). ДД: други вирусни и постинфекциозни енцефалити, мозъчен абсцес, инсулт, аневризма, венозна тромбоза. Лечение: успешно при ранно започване на терапията. При съмнение за херпесен енцефалит – венозно Acyclovir, антиедемни и антиепилептични средства. При късно започнато лечение, ако случайно преживее болния, остават неврологични нарушения – амнезия, епилептични припадъци, деменция, афазия, парализи.
Herpes Zoster вирусен енцефалит: След варицела, вирусът остава латентен в невроните на сетивните ганглии. При намаление на имунната защита > реактивиране и по невроните достига до съответните кожни сегменти. Засяг се по съседство коренчета, менинги, гръбначен мозък, може и към главния мозък. КК: при варицела в детска възраст – неврологични усложнения: енцефаломиелит, серозен менингит, полиневрит. Засяга предимно малкия мозък – проявява се като остра атаксия. При възрастни – ганглионит, ганглионеврит, ганглиорадикулит - болка и парестезии, едностранен кожен обрив в торакалните дерматоми. След преминаване на обрива – силни невралгични болки. Специфични форми: herpes zoster ophtalmicus, herpes zoster ganglion geniculi (Ramsey-Hunt syndrome), Herpes zoster multiplex (при имунокомпрометирани). Диагноза – типичен кожен обрив. При липсата му – PCR. КТ и МРТ за огнищни лезии. Лечение: противовирусни препарати (Acyclovir интравенозно). При постхерпетична невралгия- трициклични антидепресанти, антиконвулсанти, опиоидни аналгетици. Кортикостероидите са строго противопоказани, поради риск от дисеминация на вируса.