Лекции по Медицина

14. Хранопровод

Хранопроводът не се вижда при обзорна рентгенография, освен при ахалазия като допълнителна сянка по протежението на медиастиналната сянка (най – често случайна находка).
Може да се изобрази чрез контраст с бариева каша, която преминава надолу на порции от перисталтиката за време до 11 сек в норма. Снимките се правят в коси проекции, за да се избегне силната сянка на гръбначния стълб.
Оценяването на лигавичния релеф става след като контраста премине и облее стените на хранопровода. Снимката се прави до 7-8 сек след преминаването на контраста.
Пример - неврогенен хранопровод – наблюдава се като “броеница”, насечен от спазми на циркулярната мускулатура.

Дефектите на хранопровода се описват по следните четири показателя:
• ширината на органа
• дефекти в изпълването му
• добавни сенки – наблюдава се контраст извън органа
• оценка на лигавичния релеф
Сриктурите може да доведат до дисфагия и се наблюдават при:
• карцином
• пептична язва
• ахалазия
• корозивен езофагит
Отдиференциранато между тях е възможно ако се отговори на въпросите:
• къде е стиктурата?
• с каква форма е?
• колко е дълга?
• има ли мекотъканна маса?
Първите три се определят чрез обикновена рентгенография, а четвъртият чрез КТ.

Стриктури от карцином.
Карциномът рядко е само от едната страна, обхваща по - голямата част от обиколката на хранопровода, по - чест е в долния му край.Стеснението е с дължина няколко сантиметра и е почти винаги е несиметрично. Краищата на стеснението са с надвиснали ръбове (определят се като “шипчета”, бележещи краищата на карцинома). Над тумора се наблюдава престенотична дилатация. КТ е метод особено подходящ при хирургичното лечение и се използва за стадиране на карцинома и показва отношението на органа с околните структури (лимфни възли и други).

Пептични стриктури.
Обикновено в долната част, свързани са с хиатусова херния или гастро – езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Обикновено са симетрични, къси и може да се види и самата язва, ако има обостряне.

Ахалазия.
Нервно – мускулна патология, водеща до недостатъчност на долния езофагеален сфинктер (ДЕС). Рентгенографично се представя като заострено стеснение в долния край. Винаги има дилатация и в зависимост от процеса се наблюдава или липсва перисталтика (в три степени). Необходимо е да се направи снимка на гръдна клетка, за да се изключи аспирационна пневмония! Обикновено липса и въздушния мехур на стомаха.

Корозивни стриктури.
Стесненията са дълги, симетрични, но невинаги запичват от дъгата на аортата надолу.

Дефекти в изпълването.
Биват три вида:
1. Дефекти, предизвикани от процеси в стената на хранопровода
Лейомиом. Туморите са гладки и резки, с форма на яйце. Наблюдава се остър ъгъл между тумора и стената на хранопровода, което е белег, че туморът произлиза от стената. Когато карциномът е малък може да предизвика неправилен дефект в изпълването.
2. Дефекти, предизвикани от процеси извън хранопровода.
Карцином произхождащ от бронха или друг процес (аневризма на аортата, пакети лимфни възли, лимфом, тумори на сърцето и перикарда).
3. Дефекти, предизвикани от процеси в хранопровода, но невлкючващи стената.
Чужди тела.

Когато разширените на хранопровода е обструктивно, то често е придружено с видима дилатация на участъка от хранопровода, намиращ се над обструкцията. Голямо разширение говори за хроничен процес с бенигнен характер. Необструктивно разширение се наблядава при склеродирмия – без тонус, назъбена лигавица.

Варици на хранопровода.
Ивицести, дъговидни, спираловидни, пръстеновидни дефекти в изпълването в долната трета на хранопровода.

Дивертикул на хранопровода.
Тракционен. Съдържа трите слоя на стената и се причинава от придърпване отвън.
Пулсионен (истински). Има само сероза и лигавица, без мускулен слой.
Ценкеров дивертикул. Вроден. Наблюдава се слабост на хранопровода, където свършват косите влакна на хипофаринкса и започват надлъжните на хранопроводната мускулатура. Рентгенографично може да се наблюдава като хидро – аерична сянка в средна трета на хранопровода с вместимост до 1 литър.

Атрезия на хранопровода.
1. Пълна.
2. Трахео – езофагеална фистула. Наблюдава се газов мефхур на стомаха, поради постъпващи газове от белия дроб. При изследването не се използва бариева каша, поради опасност от некрози в белия дроб, а специални контрасни вещества като Гастрографин и Дионозил, въведени чрез мек назален катетър.

Гъбичкови инфекции.
При имуносупресирани пациенти с цитостатично лечение развиват хроничен езофагит - кандидоза.