Лекции по Медицина

11. Имунитет. Еидове и форми на имунитета. Естествена резистентност

ИМУНИТЕТ-това е съвкупност от биологични процеси и механизми насочени към защита на вътрешната среда на макроорганизмите от молекули, клетки носещи белезите на чуждеродна генетична инфекция.Организма осъществява защита и с/у собствени но променливи клетки.Промяната може да настъпи при неопластичен процес, при травми ,при инфектиране на вътреклетъчни м.о.Съществуват две основни форми на защита:
1.Ефелогенетично по ранна/ появява се при многоклетъчни /нар. Се естествена резистентност или вроден имунитет, тя е неспецифична с/у действа еднакво.Действа незабавно и се основава на естественото съществуване и функция на човешките органи и системи.Естествената резистентност бива :
-видова , расова и индивидуална –могат да бъдат относителна или абсолютно естествена резистентност
2.Се оявява филогенетично по късно при гръбначните и се нарича придобит имунитет –той се осъществява на базата на действието на имуната система с нейните органи и клетки.Специфичен е задейства се едва след постъпване на причинителя след 10-12 дни.Според вида на причинителяпридобития имунитет се дели на :
-антитоксичен-когато действа с/у токсини
-антибактериален-когато е с/у извънклетъчни бактерии
-антивирусен
-инфекциозен- когато е с/у вътреклетъчни м.о.Според това кои клетки елиминират нарушителя имунитета се дели на
-хумурален-действат антитела
-клетъчен-действат лимфоцити

ЕСТЕСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ- включва три вида фактори
1.Фактори на кожа и лигавици-кожата е механична бариера като секретите на потните и мастните жлези имат бактерицидно действие, лигавиците са покрити от слузни секрети които непозволяват прикрепване на м.о.Фактори свързани с нормалната микрофлора.Нормалната микрофлора непозволява развитието на патогенни м.о., чрез конкуренция за създаване на неблагоприятни условия.
2.Хуморални фактори-съдържат се в серума
-лизозим-ензим които разгражда пептидо гликана при грам-полужит.
-комплемент-е комплекс от 20 серумни протеина, които се активират по два пътя:
1 път: от свързването на антиген с антитяло
2път:е алтернативен-активират се от липополизахаридите на грам- отрицателните, супер капсида на вирозите и някои части на гъбите.След активирането се създаваедна голяма молекула, която се лепва в/у цитоплазмената мембрана и я перфорира.Така се унищожават бактериите
-интерферони- те имат мощно противувирусно действие, а един от интрафероните участва в имунния отговор.
3.Клетъчни фактори- това са клетки способни на фагоцитоза.Фагоцитозата е активно поглъщане и унищожаване на м.о., осъществява се от два вида клетки:
-левкоцити-пократко живеещи
-макрофаги-по дълго живеещи