Лекции по Медицина

10. Инфекция. Инфекциозна болест. Видове и форми на инфекцията

Инфекция-това са процеси които се развиват при навлизане ,размножаване и разпространение на м.о.в макроорганизма.Инфекцията зависи от три групи фактори:
1.фактори свързани с м.о.
-инфекциозност на м.о.-способноста да причини инфекция
-патогеност-способноста да причини инфекциозна болест
-различни структури на м. О. –като капсула, пили ,производството на ензими ги правят патогенни и им дават възможност да причинят заболявания
-виролентност-степента на патогенност
-контагиозност- способноста на м.о. да се предават на един възприемив индивид на друг.
2.Фактори свързани с макроорганизмите
-пол-жените са по устойчиви
-възраст-малките деца и възрастните хора по често боледуват
-наличие на различни инфекц./ след морбили, варицела/ по често се боледува,или на инфекциозни / диабет /заболявания.
3.Фактори свързани с околната среда-
-при преохлаждане намалява ефиктивноста на естествената резистентност и човека е по податлив на инфекции
-лоши битови условия
ИНФЕКЦИОЗНА БОЛЕСТ-е клинична проява на инфекцията.Тя има определени особености:
1.характеризира се с епидемичност
2.от специфичен причинител
3.има инкобационен период
4.има определен симптомокомплекс
5. след боледуване се получава специфичен имунитет- това е типично изявена инфекциозна болест
АТИПИЧНИ ФОРМИ-това са леките или тежките форми
БЕЗСИМПТОМНА ИНФЕКЦИЯ-няма клинична изява.Като своеобразна безсимптоматична форма се приема заразоносителството.Според продължителноста на болеста делим на :остри хронични /хроничен бронхит /, латентни /херпес / и бавни /спин/.Според локализацията делим инфекц. Заболявания на : ограничена или генерализирана-нахлуване на м.о. в кръвоностната система.Според това от къде постъпва причинителя делим на :екзогени/от вън / и ендогени /от самия м.о./ източници на заразата обикновенно са болни или заразоносителите или животни.Механизъм на предаване на заболяванията са :
1.въздушно капков
2.фекално орален- предава се чрез вода, хранителни продукти, замърсени ръце, предмети на бита.Така се предава дизинтерия, коремен тив, хепатит А ,полиомиелит
3. кръвен път-заразата се предава от кръвосмучещи насекоми
-при кръвопреливане- така се предава спин и хепатит В
5.контактен път-сексоален контакт,/гонорея, сифилис, спин, хепатит В / по контактен начин чрез почвата се предава тетаност, газова гънгрена и др.
6.през плацентата-от майката на плода/сифилис, рубеола, листериоза/м.о. навлизат в човека през входната врата.