Лекции по Медицина

3. Инхалационни анестетици

Разделят се на газови и течни (изпаряеми).
Газове: Райски газ – най-старият инхалационен анестетик. Безцветен газ, без миризма, не дразни дих. пътища. Няма вредно действие върху никои органи. Не търпи биотрансформация (не се разпада в организма). Изключително слаб анестетик. Съчетава се с О2 в съотношение райски газ: О2 - 1:1, 2:1, 3:1. В атмосферата има 21% О2.

Изпаряеми анестетици:
Диетилов етер - безцветна течност със силно дразнеща миризма, което го прави неудобен за увод в анестезията. Предизвиква кашлица и бронхоспазъм. Много добър наркотик и аналгетик. Това го прави различен от съвременните анестетици, които нямат аналгетични свойства. Има добър мускулно релаксиращ ефект. Има голяма наркотична ширина, т.е. има голям интервал от дозата за наркоза до леталната доза. Недостатък – възпламеним,т.к. в хирургията се използва електронож. Пръв го прилага Томас Мортон. На 16.10.1846г. се прилага публично анестезия.
Хлороформ – анестетика на 1-та световна война. Мощен анестетик, но прави ритъмни нарушения и може да доведе до смърт. Затова е изоставен. Прилага го Джеймс Симпсън за раждане.
Трилен – има добри аналгетични свойства и се използва за обезболяване на раждане. Има апарати за автоинхалация. Има неблагоприятен ефект върху ССС и затова е изоставен.
Халотан – не гори, не експлодира. Не дразни дих. пътища. Депримира(потиска) миокарда, снижава периферното съпротивление и намалява кръвното налягане. При продължителна намеса понижава телесната температура и причинява треперене при събуждане. Умерен мускулно релаксиращ ефект. Хепатотоксично действие.
Пентрам – подобен на халотана. Търпи биотрансформация. Разпадните продукти са нефротоксични.
Енфлуран – стабилен на светлина. Умерена аналгезия,анестезия и релаксация. При по-големи концентрации- гърчове.
Изофлуран – наподобява халотан. По-бързо заспиване и по-бързо събуждане.
Sevoran – приятна, недразнеща миризма- гладък увод. Бързо у приятно събуждане. Не потиска хемодинамиката. Има данни, че е нефротоксичен.