Лекции по Медицина

26. Специфични особености на интензивното лечение при термични травми

Етиологични фактори: Пламък, Попарване, Химични вещества, Електрически ток
Фази:
 Шок - от инцидента до 48 - 72 час
 Токсикоинфекция – 2 - 3 до 15 - 20 ден
 Възстановяване - до 35 ден
 Ранева кахексия и последствия – след 35 ден.
Патофизиология
- Обширна тъканна деструкция с нарушена капилярна пропускливост.
- Значителни загуби на течности – хиповолемичен шок.
- Пряко увреждащо действие върху еритроцитите – хемоглобинемия и хемоглубинурия.
- Отворена врата за инфекция.
Тежест и прогноза
1. Площ на изгарянето: Глава и шия - 9 %; Горни крайници по 9 % ; Тяло /отпред и отзад/ по 18 %; Долни крайници по 18 %; Перинеум - 1%; Ръката представлява 1 % от телесната площ (ръката на пациента)
2. Дълбочина на изгарянето: I степен – Еритем и едем на кожата; II степен – Еритем + едем + мехури; IIIа степен – запазени крайните нервни окончания и кожните придатъци – космени фоликули, потни и мастни жлези; IIIб ст. – деструкция на терминалните сензорни нервни окончания. Унищожени са кожните придатъци; IV ст. – подкожна мастна тъкан, мускули, съдове, нерви, кости.
3. Локализация – глава и шия, длани, ходила, перинеум.
4. Възраст на болния – по-тежко протичат изгарянията при деца под 2 г. и над 65 г. непълноценно развита или подтисната имунна система, незрели или атрофични дермални папили.
5. Придружаващи заболявания: Сърдечно - съдови, хронични белодробни, бъбречни, диабет, алкохолизъм.
6. Интервал между инцидента и началото на инфузионната терапия – много е важно да се знае, до колко сме се забавили да я включим.
Първи мерки – Обливане със студена вода като първо мероприятие
Лечение: Болнично лечение се налага при изгаряния над 5 % при деца и над 10 % при възрастни.
1. Оценка на състоянието на болния: Анамнеза, площ, дълбочина, локализация, отравяне с СО.
2. Възстановяване и поддържане на дишането при нарушения.
3. Централен венозен път.
Лабораторни изследвания: кръвна картина; кр. захар; кр. урея, йонограма; протеинограма; чернодробни проби; коагулационен статус; кръвна група.
Инфузионна терапия: изчисляваме по определена формула: 3 х кг х % изгорялата площ = ml/24 h От тях: 1/2 колоидни разтвори; 1/2 се вливат в първите 8 часа на денонощието, останалата ½ - са следващите 16 часа. На втория ден обемът на вливаните течности се редуцира с 1/3 - ½; КCl - 2-4 m Eg / kg /24 h, Heparin, Диуретици
6. Антибиотичната терапия – включва се във фазата на токсикоинфекция (след шока, след 2-3 ден).
7. Обезболяване!!! Antiallersin + Lydol х 1,5 ml от сместа през 6 часа.
8. Сонда
9. Катетър – следим часовата диуреза
10. Обработка на раните: ежедневни превръзки под обща анестезия (кеталар+аналгетик); отстраняване на некротични участъци