Лекции по Медицина

3. Калусообразуване

Костно срастване-(калосообразуване)- всяка една фрактура сраства стига да и се осигорят необходимите условия. Самото срастване е просто и протича етапно като в и около фрактурата се развива каскада (гол.колич.процеси) от инвазия и трансформиране.
През 1 етап (трае 2 седм.)- фрактурните краища са обхванати от един хематом. В него се изливат клетки от периостиума на костта, мн.макрофаги, остеобласти и остеокласти - те са отговорни за калусообразуването.
От 2-6 седм. в този хематом, се извършва предварително костно срастване т.нар. първичен калус, който е мек.
От 6 седм.до 6 месец този първичен калус осифицира т.е. придобива костна плътност като обхваща и периосталните стени на фрагментите.