Лекции по Медицина

18. Клинична смърт

Умирането е процес, клиничната смърт е тази фаза от процеса, в която активна и адекватна намеса може да върне живота. Определя се още като „обратимо спиране на сърдечната дейност”. При всяко умиране ли има фаза на клинична смърт? От изключителна важност в реаним.отношение е фактът как настъпва отпадането на основните жизнени функции. Дали това става внезапно, инцидентно, насилствено на фона на жизнен, неувреден или малко увреден организъм. Или е логичен завършек на остър или хроничен болестен процес, довел вече до тежки дегенеративни органни изменения и фатални разстройства в хомеостазата. В центъра на нашето внимание са болните от 1-ва група (внезапно, инцидентно). Случва се внезапно у дома 70%, в офиса 25%, в болницата 5%. Колко трае клиничната смърт – 3-5мин. Резерви от О2 са около 1500 мл. При покой кислор.консумация е 250-300мл. При усилия до 2000мл/мин. При спиране на дишането кислородните резерви се изчерпват за 5мин. Времетраене над 5 мин – в условия на хипотермия има забавен метаболизъм, намалени потребности от О2 и удължена фаза за клинична смърт. Затрупани от лавини, удавяне в ледени води. Времетраене под 5мин – при увредени и много възрастни пациенти времетраенето е силно скъсено и може да бъде = 0.

Причини: остра миокардна и/или коронарна недостатъчност, остра некоригирана дих.недостатъчност, коми, отравяния, травми, удар от ел.ток, изгаряния, измръзване, удавяне и др.

Диагноза: загуба на съзнание, изчезване на пулса на големите артерии, спиране на дишането, разширение за зениците, угасване на рефлексите; други белези: бледост, цианоза, прекратяване на кървенето от оперт.поле.

Спиране на сърцето:
1.Фиблириращо сърце – циркулаторният ефект на фибрилациите е нула. ЕКГ образ представлява безразборни вълни с честота 400-600уд/мин и неправилна форма.
2.Асистолия – настъпва след бързо прогресираща брадикардия
3.Хипосистолия – електрокардиографски се наблюдават единични комплекси, т.е налице е електрическа активност без циркулация (електро-механична дисоциация).