Лекции по Медицина

6. Кости на гръдния кош. Съединения

Гръдният кош е изграден от 12 двойки ребра. В изграждането му участват и 12 гръбначни прешлена. Ребрата (costae) в зависимост от съотношението им към гръдната кост се описват 2 основни групи: истински (costae verae . І-VІІ) и лъжливи (costae spuriae – от 7-12) . Към тях спадат 11 и 12 (плаващи – costae fluctantes).
Истинските се залавят директно към гръдната кост. Ребрата от 8 до 10-то се залавят непосредствено един за друг чрез надлежащото ребро. 11 и 12-то са плаващи – те нямат връзка с гръдната кост.

Строеж на реброто

Всяко ребро се изгражда от 2 основни части: ребрен хрущял и костно ребро. На костното ребро се различава глава, на която е описана ставна повърхност за съединяване с тялото на прешлена. Ставната повърхност е цялостна. При 1,11 и 12 ребро, а при останалите посредством напречен гребен на 2 полета – горно и долно. Главата се съединява с тялото посредством стеснение – шийка. На границата между шийката и тялото се намира костна пъпчица – вържица на реброто. Тя притежава ставна повърхност за съединяване напречния израстък на ядрото. Тялото на реброто е прикрепено към него и се различават външна и вътрешна страна. По долния участък на вътрешната страна се намира браздата на реброто, по която вървят съдове и нерви. За разлика от останалите ребра, първото е приплеснато отгоре и отдолу. Ребрата са дъговидно извити при усукването около надлъжната ос, поради което предният лежи по-ниско.
Гръдна кост (Sternum) - Изгражда се от дръжка, тяло и мечовиден израстък. Дръжката притежава 3 страни, ориентирани надолу и 3 страни, ориентирани нагоре. Горната средна страна се нарича яремна изрезка (insisura jugularis). Встрани от нея се намира изрезката за съответната ключица (insisura clavicularis). Долно страничния израстък се намира изрезка за съединяване с І-во ребро и полуизрезка за съединяване с ІІ-ро ребро. Дръжката и тялото се съединяват под ъгъл, ориентиран напред. Под тялото, в горния му участък се намира полуизрезка за ІІ-ро ребро, а надолу цели израстъци за ребрата от 3-то до 7-мо. Мечовидният израстък е костно или хрущялно образувание, което може да бъде или раздвоено или с перфорации.

Съединение на костите на гръдния кош

Костите на гръдния кош се съединяват посредством 2 групи съединения: гръдно-ребрени и ребрено-прешлени.
Гръдно-ребрени съединения – І-во ребро се съединява посредством ребрения хрущял за дръжката на гръдната кост. Това съединение е синхондроза. Ребрата от 2-ро до 7-мо се съединяват с гръдната кост посредством гръдно-ребрени стави. Ставната капсула е продължение на надкостницата на гръдната кост в надкостницата на ребрата. Ставите се укрепват от лъчистите връзки, които се разполагат по предната страна на ставната капсула. Второто ребро, разположено мужду дръжката и тялото притежава вътрешно-ставна връзка. Ребрата от 10-то до 7-мо се съединяват помежду си посредство хрущялни стави и връзки.
Ребрено-прешлени – ребрата се съединяват с прешлените посредством 2 синовиални (ставни) съединения. Става на главата, на реброто, сребрено-напречна става. Ставата на главата на реброто се изгражда от ставната повърхност на главата на реброто (цялостна или представена от 2 полета) и от горната ставна ямка на горната и долна ставна ямка на съседните прешлени. Движението на описаните 2 стави са около обща ос, която минава през средата на двете стави. Те се изразяват в повдигане и смъкване на ребрата, при което гръдния кош се разширява странично и напред (дихателни движения).