Лекции по Медицина

4. Особености на костно-тъканно възстановяване в детска и старческа възраст

Норм. една фрактура зараства за 6 седм, за долн. крайници умножено по2.
А при децата разделено но 2; по-бързо поради отли4ният периост.
За всяка вьзраст има характерни счупвания :
- бебета – клучица, хумерус- лекуват се с краткотрайна имобилиз.като се внимава за ротационно разместване.
- При по-гол. деца (3-4год.)е характерно изкълчване на главичката на радиуса в лак. става, което се нар.пронациодолороза(счупванията са под формата на зелена клонка).
-Във възрастта 6-9 години- лигаментите, капсулите, периоста са много по-здрави от епифизите.
При травми настъпват различни епифизиолизи ( Salter-Harris)
1. изместване на единия сегмент спрямо другия през епифизата - (I)
2. епефизиолиза с част от метафизата - (II)
3. епифизарна плочка с част от епифизата - (III)
4. през метафизата, физа, епифиза - (IV)
5. от смачкване (конквасация) - (V)

При зле лекувани деца се получават деформации, блокиране на растежа. Изисква се оперативно лечение
При по-гол.деца и юноши фрактурите се доближават по лечение към възрастните.

Особености на травматизма в старческа възраст:
Пациенти на тази възраст имат и множество други заболявания-болести на ССС, на белодр.с-ма, диабет, остеопороза, и при всяка една фрактура излизат тези усложнения т.е. болестите се усложняват. На тази възраст има недоимък в храненето, адинамия.
Много характерни счупвания:
- фрактура на бедрената шийка
- фрактура на прешлените
- на типично място на радиуса
Тези фрактури трябва да бъдат оперирани, за което са необходими специални импланти, които са много скъпи; възстановяват се бавно. Костното срастване настъпва в обичайните срокове като трябва да има пълноценно хранене; изискват много грижи.