Лекции по Медицина

19. Критерии за мозъчна смърт

1. Пълно и трайно отсъствие на съзнание

2. Трайно апное, налагаща се изкуствена вентилация

3. Мускулна атомия

4. Двустранна мидриаза

5. Церебрална арефлексия: липса на зенички, корнеални, конюктивни вълни, фаренгеални, кашличен, около вестибуарни рефлекси

6. Отсъствие на всички видове реакции на болкови дразнения и нечувствителност на ЧНМ. Състоянието на мозъчна смърт е настъпило, ако съвкупността от патогенните критерии се запази в срок не по-малко от 12 часа от времето на констатацията. Срокът на наблюдение може да се съкрати, ако чрез ЕЕГ се регистрира електромозъчно мълчание не по-малко от 30мин. двустранно през 6 часа. Мозъчната смърт може да се докаже чрез церебрална ангиография, ядрено магнитен резонанс, КАТ. Установява се от комисия състояща се от 3 лекари с призната специалност по анестезиология и интензивно лечение, неврология, образна диагностика.