Лекции по Медицина

11. Лицев нерв. Централна и периферна пареза на мимическата мускулатура

Лицевият нерв е двигателен нерв който инервира мимическите мускули. Към него се присъединяват парасимпатикови и сетивни влакна, образуващи n.intermedius. Моторното ядро nucl.motorius се намира в долната част на моста. Горната му част получава двустранна корова инервация, а долната – само контралатерална. Аксоните му излизат на границата между моста и булбуса в понтоцеребеларния ъгъл. Заедно с n.vestibulocochlearis и n.intermedius излизат в meatus acusticus internus > foramen mentale > отделят се последователно n.petrosus superficialis major (слъзни жлези, носна кухина, синуси, назофарингс меко небце); n.stapedius (m.stapedius – регулира силата на звука); chorda tympani (вкусова сетивност, слюнчени жлези) > foramen stylomastoideum > отделя се nnn.auricularis posterior (външното ухo)> паротидна жлеза> разклонения за мимическите мускули.
Изследване: За горен клон - лицева асиметрия на мимическите мускули, движения на лицевите мускули (на увредената страна окото е по широко, не се затваря напълно). Долен клон – изследване на движенията на m.orbicularis oris, m.risorius, m.buccinator, вкусова сетивност.
Възбудни синдроми:
1.Лицев хемиспазъм – неволева тонична или клонична контракция на едната лицева половина, най-често поради компресия на нерва от кръвоносен съд.
2.Тикове – стереотипни мускулни контракции (мигане, повдигане на устен ъгъл)
3.Частични епилептични мпристъпи(моторен Джаксън) – при възбуда на мозъчната кора
4.Блефароспазам – двустранен, трудно отваряне на очите
5.Симптом на Chvostec – спазъм при почукване на лицевите мускули, поради свръхчувствителност на нерва при тетания.
Отпадни синдроми:
1.Централна лицева парализа – при контралатерално засягане на пирамидния път в следствие на мозъчен инсулт. Засяга се само долната лицева половина (т.к. горната се инервира двустранно от кората), както и крайниците и тялото от същата страна.
2.Периферна лицева парализа – при увреда на нерва под chorda tympani (лагофталм, положителен симптом на Bell, сълзотечение, липса на корнеален и конюктивален рефлекс; увреда над chorda tympani (добавят се и хипогеузия в предните 2/3 от езика, намалена слюнчена секреция); Увреда над m.stapedius (всичко+hyperacusis); увр на ganglion geniculi (от херпес – обрив в ушния канал и болка зад ухото – синдром на Ramsey Hunt); процеси във вътрешния слухов канал; Засягане изолирано на моторното ядро (изолирана хомолатерална лицева пареза).